Visar alla blogginlägg från: juni 2012

Vad gör lärare vecka 44?

Bilden visar när omdömen skrevs ht 2011. Vi kan se en topp v. 44 och att det finns två olika toppområden. Kanske planar bilden ut i höst när man kan dokumentera kontinuerligt digitalt?

20120629-131429.jpg

Stöd för betygsättning i gymnasiet

Vi jobbar visserligen mot grundskolan, men för er som är på gymnasiet så vill vi gärna tipsa om att Allmänna råd för bedömning och betygsättning nu getts ut, inspirationsmaterial samt kommentarmaterial till några ämnesplaner. Lagom till skolstart….i höst.

Stöd för dokumentation och kartläggning

I den djungel som är Skolverkets hemsida finns många godbitar. Nedan diverse dokumentationsstöd i olika ämnen.

Matematik åk 1-9

Svenska, berättande text åk (4-)6

Svenska, samtala åk (4-)6

Svenska, Nya språket lyfter åk 1-6

Svenska, Språket på väg åk 6-9

NO, DiNO åk 1-6(9)

Hem-och konsumentkunskap åk 7-9

Slöjd åk 7-9

Engelska, muntligt åk (4-)6

 

 

Kommentarmaterial till k-kraven i teknik

Nu finns även kommentarmaterial till kunskapskraven i teknik.

 Materialet ska:
• vara ett stöd i att tolka kunskapskraven
• underlätta för lärare att diskutera bedömningsfrågor
• underlätta kommunikationen med elever och vårdnadshavare om elevernas arbete

Materialet ska däremot inte:
• ge en helhetsbild av kunskapskraven
• sätta kravnivåer och definiera betygsgränser på det sätt som till exempel ett nationellt prov gör

 

Matriser och Muffins

Förmiddagen ägnades åt att göra en matris utifrån elevexempel. Fantastisk fortbildning att sitta och fundera över aspekter och kvaliteter. Med en (eller gärna flera!) kompetent kollega, kaffe och muffins. Bedömning av kunskap för lärande (kan användas av elever framöver) och undervisning (vi fick syn på saker som kan fokuseras mer i undervisningen framöver) = dubbel formativ potential!

Bedömning centralt

Jag hade förmånen att få lyssna på Helen Timperley på Stockholm summit häromveckan. Hon har en bakgrund som bedömningsforskare och har bland annat, tillsammans med John Hattie, skrivit en översiktsartikel om feedback ”The power of feedback”. Nu arbetar hon med större skolutvecklingsprojekt och presenterade detta på summiten, där hon även konkluderade:

”Most professional development is a waste of time in improving outcomes for young people”

Vad som kännetecknar bra lärarfortbildning har hon sammanfattat i rapporten ”Teacher professional learning and development”. I rapporten framgår att bedömning varit en central del i hälften av de projekt som gett särskilt stor effekt:

”…approximately half the core studies that reported substative impact on student outcomes made specific reference to teachers developing their understanding of, and use of, assessment”

På samma konferens presenterade även personer från Ottawas ”utbildningsförvaltning” hur de arbetat med utveckling. Ontario, som Ottawa ligger i, är ju en ”PISA-raket” och har tilldragit sig mångas intresse. I centrum för delstatens utveckling står Michael Fullan, som även presenterade på konferensen. En central del av Ottawas arbete är ”instructional coaches” eller lärarcoacher. De arbetar med bedömning som en central del och utgår ifrån att konstruera frågor och uppgifter, analysera elevsvar och utifrån det förändra undervisningen. Mycket intressant, och relevant för oss som arbetat med dessa frågor. Läs även om co-bloggaren och lärarcoachen Jannas intryck från konferensen här.

 

LPP vernissage

Häromdagen var det LPP vernissage på Sjöstadsskolan i Stockholm.

Under trevliga former gav lärarna även respons på varandras planeringar i form av two stars and a wish.

Källor
https://twitter.com/CeciliaLind3/status/209995711369052162/photo/1
https://twitter.com/WilsonCharlotta/status/210013125653704704/photo/1

PS.
Även om Skolverket frångått begreppet LPP står det självklart lärare fritt att kalla sina planeringar för det.

Stöd för betygsättning i Sv/SvA, En och Sh

Bättre sent än aldrig? Kommentarmaterial till (delar av) kunskapskraven i Sv/SvA, Eng och Sh (grundskolan) rykande färskt från Skolverket.

Delar av ja, Skolverkets stöd innehåller inte kopplingar till alla värdeorden i kunskapskraven. Inte ens till övervägande del.

”Skolverket vill inte heller ge intryck av att säkra och rättvisa bedömningar är beroende av att man först har brutit ned kunskapskraven på samma detaljerade sätt som i det här materialet. När man som lärare gör bedömningar av elevers arbete gör man det ofta både utifrån en medveten analys av vilka bedömningsaspekter som kan vara relevanta, och samtidigt utifrån erfarenhetsbaserad kunskap om samma aspekter.”

 

Mer begreppsbubblor

Skolverket har nu släppt fler begreppsbubblor (concept cartoons) i NO, där man kan arbeta runt olika uppfattningar av fenomen, och missuppfattningar, för att belysa lärandeobjektet. Info finns här.

LUS + två stjärnor + en önskan

Toura på grannbloggen skriver om hur elever använder sig av två stjärnor och en önskan för att ge kamratrespons.

”Arbetssättet har gett elever som har hög medvetenhet om vilka olika kvaliteter man kan finna och/eller utveckla i sin högläsning. Jaa, 3B på Eriksdalsskolan var verkligen medvetna om vad läsning kan vara och/eller utvecklas till.”

Har ni förresten sett alla LUS-filmerna som finns på Pedagog Stockholm? Kolla här.