Vad är formativ bedömning?

”We use the general term assessment to refer to all those activities undertaken by teachers—and by their students in assessing themselves—that provide information to be used as feedback to modify teaching and learning activities. Such assessment becomes formative assessment when the evidence is actually used to adapt the teaching to meet student needs” (Black & Wiliam, 1998 p. 140) 

“the process used by teachers and students to recognise and respond to student learning in order to enhance that learning, during the learning” (Cowie & Bell, 1999 p. 32) 

“assessment carried out during the instructional process for the purpose of improving teaching or learning” (Shepard et al., 2005 p. 275)

“Formative assessment refers to frequent, interactive assessments of students’ progress and understanding to identify learning needs and adjust teaching appropriately” (Looney, 2005, p. 21) 

“A formative assessment is a tool that teachers use to measure student grasp of specific topics and skills they are teaching. It’s a ‘midstream’ tool to identify specific student misconceptions and mistakes while the material is being taught” (Kahl, 2005 p. 11)

“Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go and how best to get there” (Broadfoot et al.,  2002 pp. 2-3) 

”Assessment for learning is any assessment for which the first priority in its design and practice is to serve the purpose of promoting students’ learning. It thus differs from assessment designed primarily to serve the purposes of accountability, or of ranking, or of certifying competence. An assessment activity can help learning if it provides information that teachers and their students can use as feedback in assessing themselves and one another and in modifying the teaching and learning activities in which they are engaged. Such assessment becomes “formative assessment” when the evidence is actually used to adapt the teaching work to meet learning needs.” (Black et al., 2004 p. 10)

“An assessment functions formatively to the extent that evidence about student achievement elicited by the assessment is interpreted and used to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions that would have been taken in the absence of that evidence.”  (Wiliam, 2009)

Många definitioner finns således vilket är en del i den kritik som framförts mot begreppet.

Och sen har vi ju Skolverkets definitioner från AR ”Det är viktigt att eleverna upplever att bedömningarna ända fram till att slutbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling” eller ”För att läraren ska kunna följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver bedömningen vara en integrerad del i undervisningen. Då kan den enskilda eleven fortlöpande få återkoppling på vad hon eller han hittills har utvecklat och behöver utveckla för att nå kunskapskraven. Ett sådant arbetssätt kan även ge läraren återkoppling på hur den egna undervisningen fungerar och vad hon eller han behöver ändra på eller utveckla för att nå bättre resultat”. En personlig favorit som även handlar om hur vi kommunicerar bedömnning till elever är  ”Det är viktigt att eleverna upplever att bedömningarna ända fram till att slutbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling”.

Bedömningen är verktyget, men ”the Big Idea” är att formera om undervisningen utifrån analysen av bedömningen och att ge information till elever om vad de kan utveckla och hur. Kanske kan man prata om formativ undervisning istället? Hur tänker du?

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.