Hur ska skolan hantera betygssättning i ett ämne som inte läses under en termin?

Så här svarar Skolverket:

”I grundskolan ska betyg sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i alla ämnen som inte har avslutats, utom språkval där betyg sätts från och med årskurs 7.

Om eleven redan har fått betyg i ett ämne och sedan inte läser ämnet under en termin kan eleven i många fall behålla sitt tidigare betyg. Detta eftersom betygssättning ska bygga på de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen och betyg ska sättas utifrån de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven. Elevens betyg från tidigare termin kan fortfarande representera de kunskaper som eleven vid betygstillfället förväntas ha i ämnet.

Vid slutet av årskurs 6 och slutet av årskurs 9 ska elevens kunskaper dock alltid ställas i direkt relation till de kunskapskrav som finns för dessa årskurser. En ”medflyttning” av tidigare betyg kan därmed endast göras om det tidigare betyget satts utifrån en bedömning av elevens kunskaper i direkt relation till dessa kunskapskrav. Till exempel kan en elevs betyg från höstterminen i årskurs 6 endast ”flyttas med” till vårterminen i årskurs 6 om elevens kunskaper redan vid den tidigare betygsättningen relaterades direkt till kunskapskraven för årskurs 6.

Om ämnet inte läses under den första terminen som betyg ska sättas blir situationen än svårare. Det är inte specifikt reglerat hur skolan ska hantera denna situation. Det är dock viktigt att det finns dokumentation, t.ex. i form av skriftliga omdömen, från den lärare som undervisat i ämnet tidigare. Enligt läroplanen ska läraren vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. I de fall dokumentation från tidigare terminers undervisning ska användas för betygssättning är det viktigt att dokumentationen av elevernas kunskaper håller sådan kvalitet att en annan lärare kan använda den som betygsunderlag och kan motivera skälen till betyget utifrån den.”

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.