Visar alla blogginlägg från: november 2012

Då måste ju AALLLLAA kunskapskraven vara uppfyllda…

Man får sätta blockbetyg i NO/SO i åk 6 om undervisningen varit ämnesövergripande. Väljer man att göra det så måste betyg ges i block både höst och vår. Det som står  är ju att ”om undervisningen i NO/SO i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6, får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas i årskurs 6”. Dvs beslutet gäller hela årskursen.

I Stockholm rekommenderar vi att sätta betyg i de enskilda ämnena i åk 6. Och det gjorde (typ…) Skolverket också på konferensen om betyg i åk 6 när man förklarade UTFÖRLIGT att då måste en elev ju nå ALLA kunskapskraven för t.ex. A  i ALLA SO-ämnen för att få ett A i betyg. Hade man missat bara någon liten del så kan det ju inte bli ett A… Och indirekt säger man då: sätt betyg i de enskilda ämnena för det vinner eleverna på. Och ämnesövergripande kan man jobba ändå. 

Källa: Om betygsättning i grundskolan

Flera formativa strategier

Vilka formativa strategier används i undervisningen i filmen?