Visar alla blogginlägg från: januari 2013

Bedömd på rätta grunder

…är namnet på presentationen om Skolinspektionens granskning av hur lärare arbetar med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till de krav på kunskaper som finns i kursplanerna, med fokus på åk 1-3. Den utgår från rapporten ”Vi har inte satt ord på det” som Skolinspektionen publicerade förra året.

 

Klicka på filmen för att komma till startsidan.

Samvetsgrann och ångestfylld=höga betyg?

Pia Rosander disputerar idag på en avhandling där hon lät personlighetstesta 200 gymnasieelever i södra Sverige i samband med att de började gymnasiet. Tre år senare, när de fått sina slutbetyg, kunde hon konstatera ett starkt samband mellan personlighet och slutbetyg.

När man inom personlighetspsykologin talar om ”the big five” så menar man de fem största personlighetstyperna – öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, neuroticism och samstämmighet. Dessa egenskaper påverkar hur en person beter sig och är relativt stabila egenskaper vilket innebär att de inte förändras särskilt över varken tid eller situationer.

En av egenskaperna hade ett klockrent samband med höga betyg; samvetsgrannhet. Även neuroticism, det vill säga den egenskap som innebär att ångest och oro driver på eleven, ledde till höga betyg. Tvärtemot vad Pia Rosander hade trott så ledde inte öppenhet eller, med andra ord, intellektuell nyfikenhet, till höga betyg.

Hur kan vi använda denna kunskap för att utveckla undervisningen?

Läs mer

Mer om betyg från Skolverket

Ännu ett stödmaterial från Skolverket om betygsättning, särskilt för betygen B och D. Känns lite som en politisk produkt (skrevs på uppdrag av utbildningsdepartementet) och kanske lite överflödigt? Betygsättning ÄR komplext, men grundprinciperna som beskrivs här trodde jag vi hade förstått redan…

20130109-140838.jpg