Samvetsgrann och ångestfylld=höga betyg?

Pia Rosander disputerar idag på en avhandling där hon lät personlighetstesta 200 gymnasieelever i södra Sverige i samband med att de började gymnasiet. Tre år senare, när de fått sina slutbetyg, kunde hon konstatera ett starkt samband mellan personlighet och slutbetyg.

När man inom personlighetspsykologin talar om ”the big five” så menar man de fem största personlighetstyperna – öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, neuroticism och samstämmighet. Dessa egenskaper påverkar hur en person beter sig och är relativt stabila egenskaper vilket innebär att de inte förändras särskilt över varken tid eller situationer.

En av egenskaperna hade ett klockrent samband med höga betyg; samvetsgrannhet. Även neuroticism, det vill säga den egenskap som innebär att ångest och oro driver på eleven, ledde till höga betyg. Tvärtemot vad Pia Rosander hade trott så ledde inte öppenhet eller, med andra ord, intellektuell nyfikenhet, till höga betyg.

Hur kan vi använda denna kunskap för att utveckla undervisningen?

Läs mer

1 kommentar

  1. Alexander Larsson, 15 juli 2014

    Tack, intressant inlägg. Slutsatsen är att man borde stödja samvetsgrannhet och neuroticism hos sina elever. Frågan är dock kanske också hur mycket som dessa faktorer/egenskaper påverkar varandra; är det bra att ha hög samvetsgrannhet och en neuroticism på mellannivå, kopplad till en låg intellektuell nyfikenhet?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.