Visar alla blogginlägg från: juli 2013

Snabb återkoppling till läraren

Vi har tidigare skrivit om olika sätt att jobba med digital återkoppling. Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från elever till lärare är med hjälp av mini-whiteboards. Jag var i Kambodja i somras och vanligt förekommande där var att att jobba med helklassåterkoppling där läraren ställer en fråga och eleverna ger ett kortare svar/väljer alternativ och visar på sina mini-whiteboards. Jag tror att det var något eleverna själva fick köpa då vi såg flera olika varianter i samma klassrum. Den lite lyxigare varianten, med liten penna och sudd, kostade cirka 5 kronor att köpa.

Även Dylan Wiliam brukar hylla dessa och säger att ”The greatest modern invention for learning might well be the personal whiteboard”.

(Bild från Wat Bo Primary School i Siem Reap)

Bedömning i teknik

 KTH och Tekniklyftet anordnar en 3-poängskurs i bedömning i teknik. Målen för kursen är att efter genomgången kurs ska studenten kunna:

diskutera elevers förväntade kunskaper och kunskapsutveckling i ämnet teknik på grundskolan i relation till aktuella styrdokument,

konstruera lärandemål för undervisning i teknik på grundskolan utgående från gällande läroplan och aktuell forskning, samt utifrån dessa lärandemål

  • Designa metoder för formativ bedömning som stöder eleverna i deras lärande,
  • Konstruera bedömningsstöd (bedömningsexempel, matriser e.d.)
  • Ha en utvecklad strategi för att kommunicera dem till elever och föräldrar

beskriva etablerade svenska betygsystem (historiska och samtida) och diskutera deras för- och nackdelar i en internationell kontext, samt

motivera betyg med stöd i gällande läroplan och tillhörande kommentarmaterial.

Låter det intressant? Läs mer här och anmäl dig genom att mejla till Ewa Erixson-Carlqvist (mailadress ewaec@kth.se).