Kammarrätten i Sundsvall kör över Skolverket

Kammarrätten i Sundsvall kör över Skolverket (och skolan och förvaltningsrätten) och ger tre laestadianska flickor i Norrbotten rätt att slippa skolans dansundervisning. Dans finns som centralt innehåll, och även i kunskapskraven i Idrott och hälsa: ”I danser..anpassar eleven sina rörelser…”.   Att HELA kunskapskravet måste vara uppfyllt för att få även det lägsta godkända betyget (E) vet alla i skolvärlden, och även att undantag endast får ges om en elev har ett funktionshinder som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven. Skolplikten till trots, och att domen faktiskt innebär att eleverna då ej kan få ett godkänt betyg i ämnet, så kör kammarrätten alltså över skollagen.

Kammarrätten hade även synpunkter på att skolan inte gjort tillräckligt för att eleverna skulle kunna få ett godkänt betyg, men det är ju knepigt när eleverna inte varit med på dansundervisningen och att just dans är explicit utskrivet i kunskapskravet…

Man kan nog anta att domen överklagas. Kanske kan personer med andra livsåskådningar annars komma att använda domen för att vilja ha undantag från undervisning som ansetts vara så viktig att de skrivits in i kunskapskraven, som ”Evolutionsteorin” (biologi), ”Förintelsen och andra folkmord” (historia), ”Sexualitet” (biologi) eller ”Demokratiska rättigheter och skyldigheter” (samhällskunskap).

Läs mer här.

Även DN skriver om det (20130812) och håller delvis med domstolen om att just dans, ”att bemästra en bugg”,  ”är väsensskilt från lektioner i evolutionslära, sexualundervisning och även i någon mån simlektioner, för att ta tre exempel som kan vara föremål för konflikt i skolan”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.