Vi påminner om gensvaret

Jag råkade just ramla över den rapport om gensvar som blev resultatet av vår forskningscirkel om gensvar för ett par år sedan. Caroline skriver i sin artikel:

”Det kan också diskuteras att jag styrt in eleverna mycket med hjälp av matrisen. Men jag såg att det var nödvändigt att hjälpa eleverna i kamratbedömningen och hjälpa dem att sätta på ”läroplansglasögonen”. Att ge eller få ett gensvar som handlar om hur ”cool gubbe” man ritat syftar inte till något mål i kursplanen, i alla fall inte i svenska. Det säger inget om hur eleven ska förbättra sitt skrivande. Genom matrisen har vi satt upp kvaliteter som härleds ur kursplanen. Om jag nu ville se om eleverna kan ge varandra gensvar som leder till vidare lärande i förhållande till läroplansmålen så måste mitt svar bli att: Ja, det kan de, om de får stöd och hjälp. De måste få träna och få se olika texter av olika kvalitet samt få hjälp i att bena upp hur man kan ge och använda gensvar.”

Vill du läsa Carolines utvecklingsartikel (eller hela rapporten) hittar du den här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.