Feedback på metakognitiv nivå

Feedback på metakognitiv nivå kan vara kraftfullt i att få eleverna att prestera bättre. Det förekommer ibland att elever skriver loggar eller svarar på en kort fråga som ”Vad har du lärt dig idag?” eller ”Hur lär du bäst?”. Studier runt metakognitiv feedback visar att det är viktigt att även denna har en koppling till uppgiften och inte är av diffus karaktär. Det handlar dels om att detta inte ger eleven stöd i att tänka mer specifikt om sitt eget lärande, men även att en sådan feedback kan vara för generell för att ge specifik återkoppling till läraren på vad som kanske kan förändras i undervisningen.

Anders Jönsson skriver i sin bok Lärande bedömning (2011) att:

”Även feedback på metakognitiv nivå nivå kräver att återkopplingen har en tydlig koppling till uppgiften, medan mer diffus feedback som riktar sig mot lärande i största allmänhet sällan är lika effektiv. Skillnaden kan till exempel ligga i att att lära sig strategier för att självbedöma sitt arbete i slöjden eller för att sammanställa och analysera den feedback man fått på ett antal matematikproblem, vilket har en tydlig koppling till ämnet och uppgiften, jämfört med att hantera frågor av mer generelll/diffus karaktär som ”Hur lär du bäst?” eller att uppmana eleverna att skriva allmänna reflektioner kring sitt lärande i en loggbok.”

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.