Visar alla blogginlägg med kategorin:
Bild

En ny bild av bedömning i Bild

Vi gillar Skolverkets bedömningsstöd i bild. Det ger oss bland annat en ny bild av bedömning i ämnet Bild. Kanske kan varje elev få en laminerad kopia av nedanstående cirkelmatris, som är en ihopkoppling av både centralt innehåll och kunskapskraven. Prova gärna att göra liknande i andra ämnen (språk borde gå, kanske svårare i SO?). Skicka gärna till oss isåfall så sprider vi det gärna (bedomning@stockholm.se).

I stödet återfinns bra skrivningar om bedömning som är ganska generella och kan läsas av alla lärare (s. 43 och framåt).

”Bedömning bör ske kontinuerligt i arbetet, så man hela tiden kan anpassa nivån på arbetsuppgifterna och utmaningarna till elevens förkunskaper och uppnådd förmåga.

Även när läraren diskuterar arbetsuppgifterna med eleven finns möjlighet att fånga upp och bedöma elevens kunskaper. Pedagogisk bedömning kan fungera som en del av lärprocessen om grunderna för bedömningen är tydliga och läraren informerar eleverna om dem, eller tar fram dem som en överenskommelse med eleverna. När man utgår från många olika kunskapskrav kan elevernas själv- och medbedömning vara en metod som ökar elevernas förståelse och motivation.

Själv- och medbedömning är inte något som självklart kopplas till undervisningen, och därför behöver eleverna både stöd i och stimulans för att kunna bedöma sig själva och sina kamrater. Mycket beror på lärarens förhållningssätt, klassrumskulturen, hur frågor ställs och uppgifter formuleras.” 

 

 

 

 

 

 

The Big Eleven

De verb som förekommer 50 gånger eller mer i förmågorna i grundskolans alla kursplaner är:

 • analysera
 • använda
 • kommunicera
 • värdera
 • reflektera
 • formulera
 • anpassa
 • förstå
 • granska
 • skapa
 • tolka

Jämför gärna med ”The Big Five” – skillnader/likheter?

Vilka fördelar/nackdelar kan finnas med att använda samma förmågebegrepp i undervisningen?

Finns det ämnen eller årskurser (elevgrupper?) där detta passar bättre/sämre?

Om bild och bedömning av f.d. bloppare

Kul! Några av de lärare som var med att ta fram kommentarsbankerna och deltog i den första BLoPP omgången hösten 2009 är med i Lärarförbundets skriftserie ”Forskning om undervisning och lärande”. Stockholmspedagogerna Maria Hagberg-Ripellino, Anitha Sidefors & Sara Lundström säger bland annat:

– Det blev uppenbart för oss att en tydlig och väl genomarbetad planering av undervisningen, samt av vad som skall bedömas och hur det skall redovisas, underlättar arbetet med bedömningen. Även eleverna upplever en trygghet och större säkerhet över vad som förväntas av dem. Matriserna hjälpte både eleverna och oss.