Visar alla blogginlägg med kategorin:
Geografi

The Big Eleven

De verb som förekommer 50 gånger eller mer i förmågorna i grundskolans alla kursplaner är:

  • analysera
  • använda
  • kommunicera
  • värdera
  • reflektera
  • formulera
  • anpassa
  • förstå
  • granska
  • skapa
  • tolka

Jämför gärna med ”The Big Five” – skillnader/likheter?

Vilka fördelar/nackdelar kan finnas med att använda samma förmågebegrepp i undervisningen?

Finns det ämnen eller årskurser (elevgrupper?) där detta passar bättre/sämre?

Exempeluppgifter till NP i SO

Några exempeluppgifter inför nationella proven i SO har börjat läggas ut på provkonstruktörernas hemsidor, bland annat i Historia. Samlingssidan för att hitta information om alla SO-ämnen finns här.