Visar alla blogginlägg med kategorin:
Hem- och konsumentkunskap

The Big Eleven

De verb som förekommer 50 gånger eller mer i förmågorna i grundskolans alla kursplaner är:

 • analysera
 • använda
 • kommunicera
 • värdera
 • reflektera
 • formulera
 • anpassa
 • förstå
 • granska
 • skapa
 • tolka

Jämför gärna med ”The Big Five” – skillnader/likheter?

Vilka fördelar/nackdelar kan finnas med att använda samma förmågebegrepp i undervisningen?

Finns det ämnen eller årskurser (elevgrupper?) där detta passar bättre/sämre?

Stöd för dokumentation och kartläggning

I den djungel som är Skolverkets hemsida finns många godbitar. Nedan diverse dokumentationsstöd i olika ämnen.

Matematik åk 1-9

Svenska, berättande text åk (4-)6

Svenska, samtala åk (4-)6

Svenska, Nya språket lyfter åk 1-6

Svenska, Språket på väg åk 6-9

NO, DiNO åk 1-6(9)

Hem-och konsumentkunskap åk 7-9

Slöjd åk 7-9

Engelska, muntligt åk (4-)6

 

 

En hållbar tacokväll

Skolverket erbjuder ett bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för grundskolan årskurs 7-9. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Bedömningsstödet innehåller två prov med tillhörande stöd för bedömning. En av uppgifterna heter ”En hållbar tacokväll” och en del av stödet ses nedan. Man kan även beställa en film som hör till.

PS. Vi är dock lite förvånade över att de i exemplet ovan utvecklat kunskapskraven, men behållt betygsstegen. Betyg sätts i relation till kunskapskraven, såsom de är.

Fler kommentarmaterial

Nu finns även kommentarmaterial i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, modersmål, samiska, engelska för döva och hörselskadade och moderna språk för döva och hörselskadade att köpa eller ladda ner här.  

Kommentarmaterialet, som riktar sig till lärare och skolledare, ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Lgr 11: Det finns inga gratisluncher

Läs en artikel om kursplanen i hem- och konsumentkunskap som lägger stor tonvikt vid att eleverna ska bli medvetna konsumenter och kunna hantera sin ekonomi på ett genomtänkt sätt. Studier visar att tonåringar överlag har ett mycket okritiskt förhållningssätt till reklam på internet. Andra undersökningar har också visat att ungdomar ofta har liten koll när det gäller frågor om sparande, lån och krediter och dessutom har ungas skuldsättning ökat dramatiskt på senare år, inte minst genom möjligheten att ta snabba lån med höga räntor.

Även eleverna måste alltså (tyvärr) lära sig att det inte finns några gratisluncher…bortsett från detta då.