Visar alla blogginlägg med kategorin:
Historia

Fler exempeluppgifter till NP i Hi

Provkonstruktörerna till NP i Historia har lagt ut exempeluppgifter på sina hemsidor, se här för åk 6 och här för åk 9.

En snabb koll gjorde oss uppmärksamma på en uppgift i åk 6 som handlade om att analysera källor. Källorna som används i den uppgiften känns mer autentiska än de vi kunde se i exempeluppgiften i NO som handlade om källhantering…

Källor i exempeluppgiften i  NO (Fysik)

 

 

The Big Eleven

De verb som förekommer 50 gånger eller mer i förmågorna i grundskolans alla kursplaner är:

 • analysera
 • använda
 • kommunicera
 • värdera
 • reflektera
 • formulera
 • anpassa
 • förstå
 • granska
 • skapa
 • tolka

Jämför gärna med ”The Big Five” – skillnader/likheter?

Vilka fördelar/nackdelar kan finnas med att använda samma förmågebegrepp i undervisningen?

Finns det ämnen eller årskurser (elevgrupper?) där detta passar bättre/sämre?

Exempeluppgifter till NP i SO

Några exempeluppgifter inför nationella proven i SO har börjat läggas ut på provkonstruktörernas hemsidor, bland annat i Historia. Samlingssidan för att hitta information om alla SO-ämnen finns här.

Nu även en historisk förmåga

Nu även bedömningsstöd i SO – först ut är ett material i Historia. Och hur man tänkte när man tog fram det berättar Johan Samuelsson om här.