Visar alla blogginlägg med kategorin:
Internationellt

Motiverar PISA våra svenska elever?

Resultaten från PISA är oroande. Framförallt den ökade segregationen och den större och större andelen som går ut skolan utan tillräcklig läsförståelse (se bild nedan) vilket inte bara är ett problem för den enskilda individen utan även för ett medborgerligt och demokratiskt samhälle.

Bildkälla

Jag funderar dock lite över det faktum att just svenska elever hoppar över många frågor i PISA. Vad beror det på? Att de inte kunde? Inte vågade utmana sig? Eller bara orkade inte?

Forskaren Hanna Eklöf har studerat hur motiverade svenska elever är när de gör stora internationella kunskapstest som TIMSS (I TIMSS testas elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap). När TIMSS genomfördes 2003 i årskurs åtta angav 24 procent av eleverna att de inte kände sig motiverade, motsvarandet siffra för 2008 var 58 procent. Andelen elever som 2003 angav att provet inte var betydelsefullt var 26 procent medan andelen 2008 var cirka 90 procent (Notera att siffrorna från 2008 gäller gymnasieelever). Sammantaget ger det en bild som visar att elevernas motivation i provsituationen har sjunkit betydligt.

Som kontrast, så brukar Dylan Wiliam berätta om situationen i asiatiska länder där man med flaggor och lyckatill-rop välkomnar de utvalda eleverna, som ser sig som viktiga representanter för sitt land.

Avslutningsvis konstaterar Eklöf att i Sverige är motivation, eller brist därpå, en viktig faktor i provsituationen. ”I synnerhet får detta genomslag när provresultaten inte får några direkta konsekvenser för eleven. I förlängningen är detta allvarligt för de makthavare som fattar beslut om hur skolan ska utvecklas. Tvärsäkra slutsatser om elevernas kunskaper kan vara problematiska.”

Läs mer här.

Snabb återkoppling till läraren

Vi har tidigare skrivit om olika sätt att jobba med digital återkoppling. Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från elever till lärare är med hjälp av mini-whiteboards. Jag var i Kambodja i somras och vanligt förekommande där var att att jobba med helklassåterkoppling där läraren ställer en fråga och eleverna ger ett kortare svar/väljer alternativ och visar på sina mini-whiteboards. Jag tror att det var något eleverna själva fick köpa då vi såg flera olika varianter i samma klassrum. Den lite lyxigare varianten, med liten penna och sudd, kostade cirka 5 kronor att köpa.

Även Dylan Wiliam brukar hylla dessa och säger att ”The greatest modern invention for learning might well be the personal whiteboard”.

(Bild från Wat Bo Primary School i Siem Reap)

Trevlig sommar!

Snart är det dags. Semestern börjar. I år blir det delvis en ”working holiday” när jag tillsammans med TAB Sweden (se blogg) åker till Kambodja.  Vi ska hålla i workshops för lärare. Gissa vad som genomsyrar min och kollegans workshop?

Kan möjligen bli någon ögonblicksbild därifrån (här eller på TAB-bloggen)…annars önskar jag och Erika (och Kim) alla en trevlig sommar!

/Pernilla Lundgren

Stockholms arbete uppmärksammas

Jag pratade just med en rektor på en stockholmsskola som väntar internationellt (Norge!) besök från en skola som är intresserad av att lära mer om hur skolan och kommunen jobbar med bedömning. Vi får besök nästa vecka av en annan kommun som är intresserade av att höra mer om vårt arbete, och vi har även tidigare träffat andra kommuner för utbyte. Vi funderar även på en kommunkonferens för utbyte i lite större skala om läroplansimplementering och skolutvecklingsprojekt. Vore inte det en bra idé?

Även våra publikationer har uppmärksammats: vår sammanställning av Lgr 11 har i olika digitala kanaler betittats typ 60.000 gånger och vår presentation om Planering utifrån utifrån Lgr 11 har ungefär 30.000 views. Kul!

Nytt år och nya tag!

…men det är ju bara i Sverige vi skriver IUP?

Nej. I Norge heter det HALVÅRSVURDERING och mallen kan se ut så här. Visst känns mycket igen?

PS. Fag=ämne

Karakterer gir umotiverte barn

Ett norskt forskningsprojekt har undersökt hur tidiga betyg kan påverka elevers lärande.

Å gi karakterer lengre ned i skolen strider imot forskning. Det gjør ungene oppmerksom på prestasjon istedenfor mestringsglede og det er ingen forskning som tyder på at det er bra, heller tvert om, sier Åge Diseth.

Liksom andra studier tidigare visat så kan det påverka elevens motivationsgrad till att styras över från inre motivation till mer av yttre motivation.

– Våre resultater viser at ytre motivasjon ikke har noen sammenheng med prestasjonsnivået. Dette stemmer overens med tidligere forskning, som viser at elever har mer nytte av sin egen mestringsglede alene desto lengre ned i grunnskolen man kommer, sier Diseth.

– Hvis elevene virkelig skal bli flinke er det viktig at de motiveres ut fra et eget ønske om å forstå. Det er også viktigere senere når de skal studere at de har en forståelsesbase som er motivert ut fra et ønske om å lære heller enn å få en god karakter, sier Oddrun Samdal.

Vad kan man då tänka på som betygsättande lärare för att upprätthålla elevernas inre motivation? Forskarna Diseth och Samdal ger följande tips:

* Læreren må gi gode tilbakemeldinger til eleven om hva hun eller han kan gjøre for å lære mer.
* Læreren må gi eleven selvbestemmelse slik at han eller hun kan velge hvilken måte de skal løse et problem på.
* Læreren må vise at han eller hun bryr seg om den enkelte elev, og støtte opp om relasjonsbehovene til eleven.

Även om alla tre ovanstående tips är basala för oss alla, vi vill ju alla få höra att vi är kompetenta, ha inflytande över vårt arbete och kunna arbeta tillsammans med andra, så visar forskarna i studien att det är de två första som är viktigast för elevers lärande. Den sista är dock, självklart, viktig för elevers välbefinnande.

Läs mer:
Viss forskning visar att några elevgrupper kan ha gynnats av tidiga betyg. (Sjögren)
Betyg gynnar inte lärandet (Lundahl)

Lærere må snakke mindre og evaluere mer

Intressant och bra artikel att öva sin norska på ”Lærere må snakke mindre og evaluere mer” .

Även i Norge pratar man om bedömning för lärande (BfL)  eller ”Vurdering for læring” (VfL) som det heter på norsk. Det norska Skolverket satsar stort på ett 4-årigt projekt runt detta med VfL-grupper. Målet är att ”videreutvikle læreres og instruktørers vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring”.

Klart inspirerade av Dylan Wiliam, som även varit och talat för det norska Skolverket, se här.

Spelar du pingis eller basket med dina elever?

Hur kan man då arbeta med handuppräckning och inkludering? 

Nedan ser du ett klipp från BBC-filmen ”The classroom experiment” och ett annat där Dylan Wiliam ger idéer till hur man kan arbeta med frågor och diskussioner i klassrummet som involverar och aktiverar alla elever.

”No hands up unless you have a question” (Dylan Wiliam). Håller du med?

Om att räcka upp handen i klassrummet…

Se ett klipp från Dylan Wiliams TV-serie på BBC  ”The classroom experiment”.

http://www.youtube.com/watch?v=Cp5E6e14oEM&feature=related

Hur tänker du om handuppräckning? Kan det vara exkluderande? Har du utvecklat andra strategier? Se mer i nästa blogginlägg.

Mer från John Hattie

Nyare inspelningar av professor John Hattie (NZ) när han pratar utifrån sin bok Visible Learning.