Visar alla blogginlägg med kategorin:
Reformer

Ny film om utvecklingssamtalet

Skolverket har hållit konferenser runt om i landet om de nya allmänna råden för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. I filmen ges en sammanfattning av råden och reflektioner från deltagarna på konferensen. De nya allmänna råden och stödmaterial hittas här.

Vad är syftet?

Ibland kan man gå vilse bland alla kunskapskrav och i djungeln med att fundera över generella förmågor. Då är det bra att återkomma till syftet – vad är syftet med undervisningen? Vad syftar till exempel undervisningen i biologi till? Jag har nedan gulmarkerat alla de väsentligheter som inte direkt återfinns i kunskapskraven i biologi.  Så – glöm inte syftet med undervisningen.


Missade du konferensen om betyg i åk 6?

Presentationen och filmerna från konferensen
Presentationen samt filmerna från konferenserna om betyg i åk 6 finns nu att hämta eller streama från Skolverkets webbplats. 

Filmer från konferensen
PowerPoint-presentationen (18,9 MB)

Affischer som information till elever
Under de två närmaste veckorna kommer försändelser med elevaffischer att skickas ut till alla grundskolor med elever i årskurserna 4–6. Affischerna tar upp skyldigheter och rättigheter eleven har när det kommer till bedömning och betyg. Affischerna är tänkta att sättas upp i skolornas lokaler där eleverna vistas.

I försändelsen finns också ett följebrev med information till lärare och rektor. I följebrevet beskrivs det som tas upp på affischerna ytterligare, vilket kan fungera som ett stöd i kommunikationen med eleverna. I brevet finns också hänvisningar till skollag, läroplan och andra bestämmelser för den som vill läsa mer.

Betyg åk 6: Diskussionsmaterial

I materialet Betyg åk 6 – Diskussionsmaterial ges förslag på hur man kan arbeta med fortbildning i lärargrupper runt betyg i årskurs 6. Det kan i sin helhet eller i valda delar fungera som utgångspunkt för planering av studiedagar eller lärarlagsträffar och även i andra årskurser (7-9).
 

Informationsmaterial om betyg i årskurs 6 (-9)

Vi har tagit fram ett informationsmaterial om betygsättning i årskurs 6 (som även gäller för åk 7-9). Materialet utgår från relevanta skolförfattningar och Skolverkets information. Det består av två delar:

1) En Powerpointpresentation

2) Ett Informationsmaterial som är kopplat till Powerpointen.

Info till föräldrar om Skola 2011

Skolverket har gett ut en broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till vårdnadshavare med barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Det finns även en ljudsatt powerpoint  (grundskolans ser du nedan) som kan användas på exempelvis föräldramöten.

Hela läroplanen

Nu finns hela läroplanen i vårt komprimerade format. Kap 1 och 2 tillsammans med kursplanerna.

Ett grönt äpple för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Och ett rött äpple för grundsärskolan.

Klicka på bilderna för att se dokumenten. Som också finns som pdf:er på första sidan i Stockholm Skolwebb.

Lgr 11 är populär idag

Lgr 11 är populär idag. Kan du kolla in den på Skolverkets hemsida? Hur många lärare har fortbildning idag kopplat till  Lgr 11 månne? Kommer du inte åt den på länken så kolla här.

Oh, pop, oh pop, oh popular
Oh, pop, oh pop, oh popular
Oh, pop, oh pop, oh popular
Oh, oh-oh-oh

Får man flytta centralt innehåll?

Frågan har dykt upp flera gånger – Skolverket verkar ha sagt något på någon kursplanekonferens som vissa tolkat som att man ej får flytta centralt innehåll. Detta stämmer inte helt och hållet. Allt i det centrala innehållet ska behandlas i undervisningen i kursen. Man får lägga till innehåll (som stämmer överens med ämnets/kursens syfte och kunskapskrav), men INTE ta bort. Det kan ju t.ex. finnas anledning att intruducera algebrabegreppet (som finns som CI i åk 4-6) redan på lågstadiet när man jobbar med frågor av typen 7+_=12. Det finns även forskning som visar att det kan gynna elevers förståelse av algebrabegreppet, och all undervisning ska ju nu utifrån en ny skrivelse i skollagen utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Däremot måste eleverna ju fortfarande möta algebra i åk 4-6.

Man får alltså låna ”ned” centralt innehåll, bara man lämnar tillbaka det…

Vi har en ny plan…

…en ny läroplan.
Note to Self: Alla elever, utom niorna, ska få undervisning relaterad till denna.