Visar alla blogginlägg med kategorin:
Religionskunskap

Nu är jag inte SO-lärare…

UPPDATERING 20130108: Uppgiften nedan är borttagen från provgruppens hemsida http://www.sobedömning.se/npsoportal/uppgifter.html

_________________________________________________________

…men jag har ändå lite svårt att se hur nedanstående ”lucktest”, som framtagits av den nationella SO-provgruppen vid Göteborgs universitet, prövar förmågan att:

”analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa” .

Uppgiften relaterar till kunskapskravet:

Dessutom för eleven /enkla (för E), utvecklade (för C)/ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar”.

Vi kan väl ana att för att ”nå” k-kraven för E/C kommer det krävas en viss procentsats rätt svar. 50 procent för E måhända? Jag kan också fundera över i vilken utsträckning det istället mäter elevernas språkliga förmåga?

Vad var det nu Astrid Pettersson brukar säga? ”Det är viktigare att göra det väsentliga bedömbart, än att göra det lätt mätbara till det väsentliga.”

Vi kan även fundera på ”back-wash” effekten – hur kommer undervisningen att ev. förändras (för att utveckla förmågan att föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar) om det är detta som bedöms?

Är det en ändåmålsenlig bedömningsform som prövar förmågan väl? Vad tycker du?

The Big Eleven

De verb som förekommer 50 gånger eller mer i förmågorna i grundskolans alla kursplaner är:

 • analysera
 • använda
 • kommunicera
 • värdera
 • reflektera
 • formulera
 • anpassa
 • förstå
 • granska
 • skapa
 • tolka

Jämför gärna med ”The Big Five” – skillnader/likheter?

Vilka fördelar/nackdelar kan finnas med att använda samma förmågebegrepp i undervisningen?

Finns det ämnen eller årskurser (elevgrupper?) där detta passar bättre/sämre?

Exempeluppgifter till NP i SO

Några exempeluppgifter inför nationella proven i SO har börjat läggas ut på provkonstruktörernas hemsidor, bland annat i Historia. Samlingssidan för att hitta information om alla SO-ämnen finns här.

Godis är gott

Lusläsningen av kunskapskraven fortsätter. Så här efter lunch när sötsuget sätter in funderar vi på vad det som står i kunskapskravet i religion åk 6 skulle kunna betyda:

”Eleven kan…göra gott”

”Eleven kan…göra polkagrisar”?

:)