Visar alla blogginlägg med kategorin:
Slöjd

Bedömning i slöjd

Luis Stübing, Orminge skola i Nacka, har utvecklat ett material utifrån Skolverkets bedömningsstöd i Slöjd med en bedömningsmatris i Slöjd åk 4-6 samt dokumentationsmedium och med elevexempel.

Stöd för dokumentation och kartläggning

I den djungel som är Skolverkets hemsida finns många godbitar. Nedan diverse dokumentationsstöd i olika ämnen.

Matematik åk 1-9

Svenska, berättande text åk (4-)6

Svenska, samtala åk (4-)6

Svenska, Nya språket lyfter åk 1-6

Svenska, Språket på väg åk 6-9

NO, DiNO åk 1-6(9)

Hem-och konsumentkunskap åk 7-9

Slöjd åk 7-9

Engelska, muntligt åk (4-)6

 

 

Slöjd & Bedömning

Lärarnas Nyheter har en bedömningsspecial med fokus på slöjd. Läs artiklar av bland annat Viveca Lindberg som är lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, Kajsa Borg som är docent i pedagogiskt arbete och slöjdlärarna Titti Biström Buske och Helena Ottander Bjerkesjö, som har hjälp av matriser respektive loggbok i sin bedömning.

Skolslöjd & Lgr 11

I samband med utställningen Skolslöjd arrangerar Nordiska museet med stöd av utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad två nätverks- och fortbildningstillfällen för slöjdlärare i hela landet.

14 mars, kl 18-20
Under det första tillfället ligger fokus på lärares didaktiska planeringsarbete utifrån den nya läroplanen, Lgr11. En viktig del av kvällens innehåll är ett idé- och utvecklingstorg där lärare ges möjlighet att granska, diskutera, låta sig inspireras av och utveckla redan existerande didaktiska planeringar och lektionsplaneringar/LPP:er. Kvällen inleds av Jenny Frohagen, licentiand i forskarskolan för ämnesdidaktik vid Stockholms Universitet samt läraren bakom bloggen Fröken slöjddidaktik.

28 mars, kl 18-19:30
Under det andra tillfället ligger fokus på bedömning av slöjdens förmågor. Två genomförda forsknings- och utvecklingsarbeten i slöjdundervisning kommer att presenteras. Det första arbetet är en s.k. learning study i slöjd som gjorts i årskurs 5 på Gustav Vasa skola om hur man undervisar om och bedömer symboliska uttryck i slöjdföremål. Det andra arbetet handlar om dokumentation och bedömning i årskurs 7-9 som gjorts på Mörbyskolan.

Anmälan
Anmälan senast den 5 mars på www.nordiskamuseet.se/fortbildning

Efterlysning!
Om du har gjort en LPP eller någon annan form av undervisningsplan utifrån Lgr11 som du vill få granskad/utvecklad och kan tänka dig att dela med dig av är du välkommen att skicka in denna. Vi kommer att välja ut ett tiotal att ingå i idé- och utvecklingstorget. Maila din undervisningsplan/LPP senast måndagen den 5 mars till: jenny.frohagen@utep.su.se

De lärare vars planeringar ställs ut belönas med ett exempel av boken Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (Borg & Lindström(red.), 2008)!

Inbjudan slöjdlärarkvällar i mars på Nordiska

Slöjdfröken tänker om planeringar

Jenny Frohagen, stockholmslärare och forskarstuderande  bloggar på http://frokenslojddidaktik.blogspot.com/, nu senast om planeringar.

Vad bör vi fokusera på i första hand – en planering för eleverna? Eller en planering för oss lärare? Jag kan åtminstone särskilja två behov – en för undervisaren och en för den lärande. För mig som undervisar både yngre barn och slöjdlärarstudenter är det ett måste att anpassa spårket till mottagaren, eller åtminstone mängden text. Vi måste välja vad vi ska fokusera på – antingen skriver vi fram så pedagogiska planeringar som möjligt – som ett läromedel, något som kommer att användas i undervisningen. Eller så skriver vi fram planeringar på ett yrkesspråk – i syfte att dela med andra lärare, att utveckla den kollektiva kunskapsbasen – en framtida bank av kvalitativa uppgifter och arbetsområden och tankar kirng hur detta kan behandlas och organiseras. Alltfrån designen av det pedagogiska rummet – slöjdsalen – och hur den inreds och används, till hur vi bedömer elevers slöjdkunskaper och vad det är som ska bedömas.

Kreativt kaos

Härligt kreativt kaos på dagens BLoPP hos en grupp slöjdlärare :)

20110518-122621.jpg