Visar alla blogginlägg med kategorin:
Verktyg för formativ bedömning

Världsexklusivt material – i din blogg

Idag släpps de tre sista modulerna i webbkursen Bedömning och betyg för lärare i grundskolans åk 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning. Och här får vi en förhandstitt på innehållet i den fjärde modulen.

Intro Modul 4 from LLW-KAU on Vimeo.

/Erika

Intro Modul 4_burned_txt_70 from LLW-KAU on Vimeo.

Vad blir det för betyg?

Christian Lundahl, Anna Karlefjärd och jag (Pernilla) har gjort en webbkurs för Skolverkets räkning. Den är riktad till lärare i åk 4-6 och ca 5000 lärare har hittills registrerat sig på kursen. Kul! Webbkursen hittas på www.llw.se där du skaffar ett användarkonto och kan sedan arbeta i egen takt, själv eller tillsammans med kollegor. Kursen stängs i april 2015.

Så här i betygssättningstider så tillgängliggör vi några av filmerna från kursen som handlar om betyg. Principerna för betygssättning är samma även om du arbetar i andra årskurser.

1. Betygssättning – vad gäller?
Här fokuseras grundprinciperna vad gäller betygssättning och det pratas bland annat om progression, undantagsbestämmelser, blockbetyg och att vi inte sätter betyg på elever.

2.Hur blir bedömningar till ett betyg?
Här pratar Anna bland annat om vad till övervägande del betyder i praktiken och att det inte alltid räcker med att okulärt beakta en elevs kunskapskravsprofil.

3. Sammanvägning till betyg i praktiken?
Hur kan det då låta när en lärare reflekterar över vad en elevs kunnande kan sammanfattas i för betyg? Här får vi en unik insyn i ett sådant resonemang.

/Pernilla

Förmågor och formativ bedömning i naturvetenskapliga ämnen och teknik

Är du lärare i Stockholm på grundskolan eller gymnasiet?

Är du nyfiken på att undersöka och utveckla den egna undervisnings- och bedömningspraktiken?

Funderar du på frågor som:

  • Vad innebär det att kunna argumentera och ta ställning i viktiga samhällsfrågor som relaterar till naturvetenskap och teknik? Eller, hur kan man i undervisningen utveckla förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö?  Hur kan vi genom vår bedömning främja och fånga elevers fömågor att i framtiden och utanför skolan kunna granska information, kommunicera och ta ställning i viktiga frågor?
  • Vad innebär det att utveckla förmågor till systematiskt undersökande? Är det bara att skriva labbrapport? Vad kan en elev som kan tolka och kritiskt granska naturvetenskapliga undersökningar? Hur kan vi genom vår bedömning främja och fånga denna förmåga?
  • Vad innebär det att kunna använda naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara olika samband utan att det bara handlar om ordkunskap? Hur är det möjligt att  försätta eleverna i undervisnings- och bedömningssituationer där de får möjlighet att utveckla sin användning av naturvetenskapliga eller tekniska begrepp? Hur kan vi genom vår bedömning främja och fånga denna förmåga?

I detta projekt  funderar vi över de ämnesspecifika förmågornas betydelse och hur vi synliggör elevernas kunnande i relation till dessa och genomför sedan ett eget FoU-projekt på den egna skolan. Vi ser gärna att ni är två lärare eller fler från samma skola. Handledningsträffar är på fredag eftermiddagar och sker ca var tredje vecka. Vetenskaplig ledare är docent Maria Andrée från Stockholms universitet. Ersättning till skolan utgår med 10.000 kronor per lärare och termin.

Mejla intresseanmälan till pernilla.lundgren@stockholm.se senast 1 april.

The Classroom Experiment

I lite olika sammanhang har Dylan Wiliams serie på BBC ”The Classroom Experiment” kommit upp som exempel på intressanta filmer att diskutera kollegor emellan – så vi lägger ut dem i repris.

Bedömningsportalen

Har du fått ditt lösenord från din rektor som fått en kodnyckel som genererats av huvudmännens hemliga dosa? Låter som en James Bond-film, men är hur man får inloggning till Skolverkets bedömningsportal.

Just nu hittar man i portalen stöd i:

  • Musik, årskurs 6
  • Matematik, årskurs 1-9
  • Biologi, fysik, kemi, årskurs 1-9 och i kurserna biologi 1, fysik 1 och 2, samt kemi 1 på gymnasial nivå.
  • Moderna språk, årskurs 6-9 och kurserna 2, 3 och 4 på gymnasial nivå
  • Engelska, diagnostiskt material för årskurs 1-6
  • Engelska 5 på gymnasial nivå.

Bedömningsstöd förresten – i portalen hittar man nu även concept cartoons, som jag alltid haft svårt att se som bedömningsstöd och ser mer som undervisningsstöd?

Full fart framåt med feed forward!

Vad är det eleverna säger? Låter väldigt likt vårt favoritcitat från AR om Planering och genomförande av undervisningen:

Det är viktigt att eleverna upplever att bedömningarna ända fram till att slutbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling.”

Och, ja, det är en stockholmslärare – Olle Carlgren från Höglandsskolan – som skapar den upplevelsen.

Att lära av misstag – My Favorite No

Elevexempel kan användas på många sätt i undervisningen. Att jobba på detta sätt kräver förstås att eleverna förstått att det viktigaste inte är att ha rätt svar (om alla hade det vore ju inte undervisningen tillräckligt utmanande)  och att misstag är det första steget i att lära sig något nytt.

Möjlighet till självbedömning

Teknik är som bäst när den uppfyller ett pedagogiskt behov och möjliggör sådant som tidigare varit svårt eller helt omöjligt. Som denna lilla device. Aldrig tidigare har det varit så lätt att själv filma sin egen lektion för att kunna göra en analys, kanske tillsammans med sina kollegor? Eller, häng den om halsen på en elev – vad kan vi då få syn på i Idrott och hälsa? Laborativt arbete i NO-ämnena?

Swivl by Satarii from Satarii on Vimeo.

…säkert finns det andra tillverkare som gör liknande saker…

”Även provgenomgången är ett lärtillfälle.” Eller?

Om man har haft prov är det vanligt att man har någon form av provgenomgång. Vad är syftet med den aktiviteten? Ibland hör man det sägas att provgenomgången är ett ”lärtillfälle” – men hur vet man det? Om man bara går igenom svaren och visar på hur eleverna borde ha svarat om de hade svarat rätt/bra – blir det ett lärtillfälle för eleverna?

Hur kan man då organisera så att det blir det? Kanske genom att faktiskt ge eleverna möjlighet att ändra sina svar och motivera varför de valde att göra det (se tabellen nedan). Kanske kan även eleverna vara resurser för varandra i ett sådant arbete?

Fjärilar och feedback

Inspirerande introduktion till feedback och värdet av fiffiga kompisar och kanske lite om att synliggöra mål, motivation och mindset?