Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
återkoppling

Snabb återkoppling till läraren

Vi har tidigare skrivit om olika sätt att jobba med digital återkoppling. Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från elever till lärare är med hjälp av mini-whiteboards. Jag var i Kambodja i somras och vanligt förekommande där var att att jobba med helklassåterkoppling där läraren ställer en fråga och eleverna ger ett kortare svar/väljer alternativ och visar på sina mini-whiteboards. Jag tror att det var något eleverna själva fick köpa då vi såg flera olika varianter i samma klassrum. Den lite lyxigare varianten, med liten penna och sudd, kostade cirka 5 kronor att köpa.

Även Dylan Wiliam brukar hylla dessa och säger att ”The greatest modern invention for learning might well be the personal whiteboard”.

(Bild från Wat Bo Primary School i Siem Reap)

Digital återkoppling

Genom Twitter uppmärksammades vi på läraren Daniel Barker från Norra Real som jobbar med digitala responsenheter för att få en snabb återkoppling från eleverna om vilket lärande hans undervisning omsatts i, för att kunna förändra denna så eleverna kan lära sig mer. Han bloggar även om sin undervisning. Nu har Pedagog Stockholm varit och filmat honom!

 

Dylan Wiliam skulle nog lajka detta:

“An assessment functions formatively to the extent that evidence about student achievement elicited by the assessment is interpreted and used to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions that would have been taken in the absence of that evidence.” 

Och så även John Hattie:

”When teachers SEE learning through the eyes of the student and when students SEE themselves as their own teachers”

PS. Vi söker fler exempel på stockholmslärare som vill dela med sig av formativa exempel som vi kan filma. Kontakta pernilla.lundgren@stockholm.se

 

Supermarios feedbackmodell

En feedbackmodell som presenterades på PedagogStockholms föreläsning om återkoppling.  När man ger positiv feedback är det viktigt att du både beskriver vad personen gjort – och vilken effekt det gett eller kan ge. Vi brukar prata om two stars and a wish, här förordades en ratio på tre gånger så mycket positiv som konstruktiv feedback, alltså three stars and a wish. Vem har du gett feedback till idag?