Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
bedömningsmanifest

Bedömningsmanifest

Ååååh. Erika och jag hade pratat om att ta fram just det – ett manifest. Sedan såg jag det igår. Anders Jönsson har översatt ett material av Grant Wiggins. Jag presenterar – bedömningsmanifestet:

__________________________________________________

BEDÖMNINGSMANIFEST

ALLA ELEVER HAR RÄTT TILL:

1. Engagerande, utvecklande och intellektuellt stimulerande uppgifter som motsvarar realistiska problem, roller eller situationer.

2. Tydliga, lämpliga, tillgängliga och konsekvent tillämpade bedömningskriterier samt tillgång till konkreta exempel som åskådliggör olika prestationsnivåer.

3. Maximal öppenhet i bedömning och betygsättning.

4. Rikliga möjligheter att genomföra uppgifter som de kan vara stolta över (och därmed rikligt med möjligheter att inom ramen för undervisningen bedöma och revidera sina prestationer).

5. En allsidig bedömning, dvs. inte bara skriftliga prov, utan flera och olika möjligheter att visa upp och dokumentera vad de kan samt valmöjligheter som innebär att eleverna kan utnyttja sina styrkor.

6. Frihet och tillåtande atmosfär, så att de kan ifrågasätta bedömning och betygsättning utan att vara rädda för repressalier.

7. Möjligheten att förklara och motivera prestationer, vilka bedömts som felaktiga eller av lägre kvalitet, men som av eleven anses vara korrekta eller bra.

8. Konstruktiv återkoppling, dvs. användbar information om styrkor och utvecklingsbehov, samt en noggrann bedömning av deras utveckling mot skolans långsiktiga mål, vilken utgår från en allsidig dokumentation.

9. Bedömning och betygsättning som ger dem incitament och möjligheter att förbättra sina prestationer och utvecklas i förhållande till skolans långsiktiga mål.

______________________________________________________

Skriver du på? Vill du lägga till något?

Källa

/Pernilla Lundgren

…som gör ett tillägg i kommentarsfältet.