Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
betygak6

Missade du konferensen om betyg i åk 6?

Presentationen och filmerna från konferensen
Presentationen samt filmerna från konferenserna om betyg i åk 6 finns nu att hämta eller streama från Skolverkets webbplats. 

Filmer från konferensen
PowerPoint-presentationen (18,9 MB)

Affischer som information till elever
Under de två närmaste veckorna kommer försändelser med elevaffischer att skickas ut till alla grundskolor med elever i årskurserna 4–6. Affischerna tar upp skyldigheter och rättigheter eleven har när det kommer till bedömning och betyg. Affischerna är tänkta att sättas upp i skolornas lokaler där eleverna vistas.

I försändelsen finns också ett följebrev med information till lärare och rektor. I följebrevet beskrivs det som tas upp på affischerna ytterligare, vilket kan fungera som ett stöd i kommunikationen med eleverna. I brevet finns också hänvisningar till skollag, läroplan och andra bestämmelser för den som vill läsa mer.

Betyg åk 6: Diskussionsmaterial

I materialet Betyg åk 6 – Diskussionsmaterial ges förslag på hur man kan arbeta med fortbildning i lärargrupper runt betyg i årskurs 6. Det kan i sin helhet eller i valda delar fungera som utgångspunkt för planering av studiedagar eller lärarlagsträffar och även i andra årskurser (7-9).