Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
BfLU

Sharing is caring. And fantastic. And inspiring. And so forth.

I måndags hade vi konferens med lärare från projektet BfLU (Bedömning av kunskap för lärande och undervisning) som vi startade hösten 2011 med cirka 200 lärare. Under konferensen presenterade lärare sina respektive utvecklingsprojekt med efterföljande reflektion och frågestund. Vi hade en fantastisk dag med mod, inspiration, proffsighet och nytänk med genomtänkta inblickar ifrån lärarnas klassrum. 

Lärarna har varit indelade i 19 olika samtalsgrupper så detta gav en möjlighet att lära av arbetet i övriga grupper. Varje grupp har träffats sex gånger läsåret, och varje träff varade i 3 timmar. Gemensamt för många träffar har varit en struktur som inspirerats av TLC (teacher learning community)-modellen som Dylan Wiliam utarbetat (2008), där lärare först själva berättar hur de arbetat med bedömning och vad de sett och där alla sedan reflekterar tillsammans. Kollegialt lärande genom TLC-modellen innehåller aspekter som är viktiga för en hållbar utveckling: långvarighet (1-2 år), genomföra förändringar i klassrummet, möjlighet till reflektion och återkoppling och stöd av samtalsledare. En sammanfattning över syfte och genomförande hittas här.

Nedan ser vi Gunilla Lindby mitt i en presentation av ett av alla spännande arbeten som visades under dagen. Detta visar på lärarens viktiga roll i lärande- och bedömningsprocessen. Ett längre inlägg kommer senare om innehållet under dagen. Då bland annat om utvecklingsuppgifter, elevers upplevelser och bedömning som lärande.

Forskningskonvent

Jag och Astrid har varit med tre lärare och pratat om vår forskningscirkel och BfLU-cirkeln på Lärarförbundets forskningskonvent.
Nu lyssnar vi på en paneldebatt om hur vi får mer utbildning på vetenskaplig grund. Alla är eniga om att det är viktigt. Men hur ska det gå till?

20120514-154803.jpg

Skolporten gjorde en intervju med två av våra lärare som var med (Carolin och Ingeborg) som du kan läsa här.

Min Prezi-presentation hittas här.

Astrid in action

Vi har nu snart mött alla (ca 200) lärare i projektet BfLU i spännande samtal om det väsentligaste. Och borrhål (?). ”Vi” är ju professor Astrid Pettersson och jag (och Margareta Oscarsson som har en grupp). På bilden visar Astrid vad ett bra gensvar ska innehålla.

Feed back: Vad har eleven visat för kunskap?

Feed up: Hur förhåller det sig till målen (i Lgr 11)? Därav läroplanen på huvudet!

Feed forward: Vad är nästa steg och hur kommer vi dit?