Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
BLoPP

Blopp är död. Länge leve Bloppis.

Visst tyckte vi att lärarna, tidigare främlingar för varandra, kom så väl överens så snabbt under vårt nu insomnade BLoPP-projekt. Igår kväll fick jag reda på att två av lärarna kommit så väl överens att det resulterat i en liten Bloppis! Kul :)

den allra sista bloppen

Efter fyra terminer. Och 762 lärare. Så är det i eftermiddag dags för den allra sista BLoPP-träffen!

Ett stort tack till alla deltagande pedagoger, vad fantastiskt många kreativa och givande diskussioner vi fått delta i. Wow!

20110519-141627.jpg

Redo för eftermiddagens bloppare

20110518-124715.jpg

Kreativt kaos

Härligt kreativt kaos på dagens BLoPP hos en grupp slöjdlärare :)

20110518-122621.jpg

Presentationen från sista BLoPP:en

Vad är det man kan om kan något?

I filmen från en konferens om Learning Study pratar forskarna bland annat om hur man formulerar mål och försöker beskriva på vilket sätt man ska kunna det man ska lära sig. Vad är det man kan om man är kunnig? Vad är ett lärandeobjekt? Vad är inte ett lärandeobjekt? (För alla BLoPPare: tänk att lärandeobjekt=lärandemål.) De pratar om vikten av att ha fokus på lärandet i en learning study och inte görandet i att filma lektioner. Det kan ju även finnas en övertro på metoden, som i kombination med bristande ämnesdidaktiska kunskaper kan göra att man misstolkar resultatet av en learning study. Klicka på bilden för att se filmen. Det finns även fler filmer från konferensen.

BLoPP träff 3

Här är presentationen till BLoPP träff 3.

Om bild och bedömning av f.d. bloppare

Kul! Några av de lärare som var med att ta fram kommentarsbankerna och deltog i den första BLoPP omgången hösten 2009 är med i Lärarförbundets skriftserie ”Forskning om undervisning och lärande”. Stockholmspedagogerna Maria Hagberg-Ripellino, Anitha Sidefors & Sara Lundström säger bland annat:

– Det blev uppenbart för oss att en tydlig och väl genomarbetad planering av undervisningen, samt av vad som skall bedömas och hur det skall redovisas, underlättar arbetet med bedömningen. Även eleverna upplever en trygghet och större säkerhet över vad som förväntas av dem. Matriserna hjälpte både eleverna och oss.

LPP banken

Hur hittar man till de BloPP paket som stockholmslärare gjort? I LPP-banken i Stockholm skolwebb (Filer-Mina mappar-Stockholm-LPP banken) finns alla planeringar med lärarinformation (och oftast bedömda elevexempel) som lärare tagit fram i projektet, och såhär hittar du dit.  Planeringarna kan man inspireras av, diskutera och kanske använda de elevexempel som finns i diskussion med kollegor och elever. Vi jobbar på att lägga ut ett urval av dessa LPP:er även på pedagogstockholm.

BLoPP vt11

Här är vi på måndag! Då börjar vårens BLoPP. Vi har varit och rekat – och det kommer att bli toppen!