Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
carol dweck

Pia Sundhage – om både fotboll och feedback

Pia Sundhage berättade på TV igår om sin ledarfilosofi. Hon pratade mycket om hur hon ger feedback. Kan rekommendera att se avsnittet. Här ger hon även input till rektorer.

PS. Dessutom såg ni kanske reportaget i Rapport om hur man ger feedback till barn kan ha stor påverkan senare i livet? Det är Carol Dweck med kollegor, som vi skrivit om tidigare, som presenterat rapporten.

Tänker du att elever är A- eller C-elever?

Tänker du att elever är A- eller C-elever? Tänker dina elever det? Kan det påverka deras kunskapsutveckling? Jorå.

Carol Dweck har beforskat detta och pratar om två olika former av ”mind-sets” – att 1) antingen se att elever kan utvecklas och kommunicera detta (growth mind-set) eller att 2) man kan/kan inte (fixed mind-set). Hennes forskning har visat att vilket mindset elever har (läs: utvecklar, bl.a. genom hur vi lärare kommunicerar) kan ha stor påverkan på deras lärande. Som vanligt är ju inte forskning ”sanningen”, och det finns även artiklar som beskriver att effekterna av elevernas mind-set inte är så stora som Dweck rapporterar.

Även i Hatties ”Visible learning” kan vi se att INTE klassificera elever kan ha stor positiv påverkan på deras lärande (effektstorlek 0,61). (T.ex. att inte säga/tänka att det går ju inte för att…, eller att se elever som A/E-elever.).

Recent research has shown that students’ mind-sets have a direct influence on their grades and that teaching students to have a growth mind-set raises their grades and achievement test scores significantly.” (Carol Dweck)

 

Läs mer här (finns flera referenser i artikeln).