Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
CoRe

CoRe – ett verktyg för planering

Ett sätt att illustrera lärares PCK (pedagogical content knowledge eller ämnesdidaktisk kompetens) för olika ämnesområden genom så kallade CoRe, Content Representations, har utvecklats av Loughran och hans kollegor i Australien. Lärare har där fått formulera så kallade ”Big Ideas” för det ämnesinnehåll de undervisar samt reflektera över hur dessa idéer på olika sätt kan göras tillgängliga för eleverna i undervisningssituationen. Dessa så kallade Big Ideas är inte endast rena fakta som hämtas från en textbok utan i stället utgör en Big Idea en generell kunskap, ett viktigt fenomen eller begrepp som är värt att veta inom ett specifikt ämnesområde. Läs mer om detta i ”Att se helheter i undervisningen – Naturvetenskapligt perspektiv”, som utgivits av Skolverket.