Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
exitticket

Ut-uppgift? Lär-kort?

Som jag har funderat – hur skulle ”exit ticket” kunna översättas till svenska? Utgångsbiljett? Ut-uppgift? Lär-uppgift? Lärbiljett? Lärkort?

Man vill inte gärna använda sådant som ”minitest” då man vill betona att detta är enbart för mig som lärare – det är jag som vill följa lärandet för att se hur min undervisning omsatts i lärande så jag vet hur jag går vidare.

Har du några bra förslag?