Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Inspiration & omvärld

Reggio Emilia och Lgr 11

Reggio Emilia insititutet anordnar en del fortbildning i relation till Lgr 11. 

18 april: Konferens i Malmö 
Skolan, ämnen och elevers meningsskapande - om att få ihop Lgr11 med Reggio Emilia inspiration!

10 maj: Kvällsföreläsning
Pedagogisk dokumentation i skolan – ett verktyg för att omsätta Lgr 11 i praktiken. Det demokratiska uppdragets möte med kunskapsuppdraget i skolan.

 

Det pratas om…

…the flipped classroom. Där man gör det som tradionellt görs som läxor hemma i klassrummet istället, och föreläsningar som oftast görs i klassrummet gör man hemma. Man flippar undervisningen. Funderingar? Fördelar? Problem? Syn på lärande? Testat?

 

Lærere må snakke mindre og evaluere mer

Intressant och bra artikel att öva sin norska på ”Lærere må snakke mindre og evaluere mer” .

Även i Norge pratar man om bedömning för lärande (BfL)  eller ”Vurdering for læring” (VfL) som det heter på norsk. Det norska Skolverket satsar stort på ett 4-årigt projekt runt detta med VfL-grupper. Målet är att ”videreutvikle læreres og instruktørers vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring”.

Klart inspirerade av Dylan Wiliam, som även varit och talat för det norska Skolverket, se här.

Allt hänger ihop: ZPD, Scaffolding och Formativ bedömning

Vi rekommenderar artikeln ”Linking Formative Assessment to Scaffolding” där Lorrie A. Shepherd i Educational Leadership skriver om hur sociokulturell lärteori stödjer och visar på kopplingar mellan formativ bedömning och scaffolding.

”Scaffolding and formative assessment are strategies teachers use to move learning forward in the zone of proximal development.”
(Lorrie A. Shephard)

Förr gick man till skolan för att få Informationen

…nu finns Informationen överallt och eleverna behöver inte gå till skolan för att få Informationen. Det eleverna behöver, och som är viktiga förmågor som beskrivs i Lgr11 (och i Lpo94), är verktyg för att lära sig att kunna ta till sig, sortera, värdera, analysera och använda Informationen. Diana Laufenberg berättar om sin historia och om hur hon även ser att ett viktigt sätt att lära sig är att lära från misslyckanden. Genom elevers ”misslyckanden” kan vi lära  om vår egen undervisning.

I stormens öga

Det blåste friska vindar ute häromdagen och nu verkar skolan och vi lärare befinna oss i mediestormens öga.

Aftonbladet har en liverapportering som de kallar Skolraset (#skolraset). Lärare kontrar med att beskriva postiva bilder från skolans verksamhet under parollen Skollyftet (#skollyftet).

DN har en artikelserie de kallar Hem till skolan där journalisten Zaremba är ute på korståg, som läraren Björn Kindenberg menar i en artikel på Newsmill inte faktagranskat sina källor ordentligt.

Och #merkateder diskussionerna hade inte ens hunnit svalna… Det är inte bara kul att ha världens viktigaste jobb, det är spännande också..

John Hattie x 4

Se John Hattie prata om resultaten från sina metastudier om vad forskning visat för effekter på elevers lärande, som han skriver om i boken Visible learning.

”We need better assessments” (B. Obama)

Hela Obamas tal hittar du här. Animeringen gjord på http://www.xtranormal.com/

Framtidens lärande?!

Salman Khan, från Khan Academy, pratar på årets TED om matematik i stooor skala.
Vad tänker vi om detta? Kamrater som resurser, ja. Ja till att ha koll på lärandet.
Spel, ja, kanske… men var försiktig med hur ”feedback”  ges …
…här i form av märken eller poäng som visar sig ha stor effekt på lärandet…
Bill Gates ser nöjd ut. Han har ju eget stort skolprojekt på gång.
Klicka på bilden (kan tyvärr inte bädda in TED-klipp)

Vi ♥: Sir Ken

Sir Ken Robinson var på besök i Skavlans studio i helgen och pratade om kreativitet och att han inte är emot bedömning, men att den måste ses som en del av undervisning och lärande och inte som syftet. Nedan en repris på den animering (sedd av minst 3,5 miljoner!)  RSA gjorde till hans tal på akademin och längst ned återfinns hela talet.