Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Inspiration & omvärld

Vilket tidsperspektiv har du? Dina elever?

En annan animering av RSA Animate som gjorde den kända Ken Robinson animeringen. Nu om effekter av olika tidsperspektiv.

Filmade föreläsningar

Skolverket har lagt ut en föreläsning i fem delar om Bedömning för lärande och likvärdighet  med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet. Till varje föreläsningsdel hör ett filmat samtal där en grupp grundskollärare diskuterar föreläsningens budskap och innehåll. Se filmerna här.

Fyra framgångsrika faktorer

Trevor Dolan, forskare på SU, pratar om vad som i hans ögon är de fyra viktigaste delarna som kännetecknar framgångsrik skolutveckling:

1. Rektors ledarskap
2. Höga förväntningar
3. Lärarsamverkan (som i TLC)
4. …åsså formativ bedömning

I del 2 pratar han om klassrumsklimat, metakognition och annat…

360

Skolportens magasin 360 har en stor bedömning och betygsspecial. Läsvärt. Ni prenumererar väl?

McKinsey: the sequel

I dagarna kom även en ny rapport från McKinsey & Co: How the worlds most improved schoolsystems keep getting better, som är en uppföljare till den omtalade How the world’s best performing school systems come out on top. Sverige är ju inte med i dessa rapporter….men de är läsvärda ändå. Se en film om rapporten här.

De har studerat 20 skolsystem runt om i världen som förbättrat sina resultat och vi känner igen några omtalade favoriter (Boston, Ontario, Singapore, Hong Kong) men även en del uppstickare som  kanske förvånar…

De redogör för vilka reformer och utvecklingssatsningar som kännetecknar olika steg i skolutvecklingsprogressionen. I rapporten skriver de att skolor som är riktigt framgångsrika bland annat kännetecknas av: 
”For example, these systems establish teacher career paths whereby higher skill teachers increasingly take on responsibility for supporting their juniors to achieve instructional excellence first within the school, then across the system. These systems also establish collaborative practices between teachers within and across schools that emphasize making practice public – such as weekly lesson-planning for all teachers in the same subject, required lesson observations, and joint-teaching – that serve to perpetuate and further develop the established pedagogy.”

Landet (lite mindre) Lagom: Resultat från PISA 2009

”I och med PISA 2009 kan Skolverket bekräfta den negativa trend som funnits i andra internationella undersökningar under 2000-talet som Sverige deltagit i”. Läs hela rapporten från Skolverket eller en kortare sammanfattning eller i DN eller SvD. Här hittar ni originalrapporten från OECD och deras analyser.

Sen kan man ju alltid argumentera över vad och hur man mäter i PISA och hur det relaterar till våra kursplaner, men ändå…

Se Björklund prata om rapporten . Vi blev lite nyfikna på hans analys: att det ska bli mindre i svensk skola av en av de två(??) ”metoder” lärare använder – eget arbete (och mer av den andra – katederundervisning…). Tänk om lärande vore så enkelt att jag lär ut från katedern och eleverna lär in det jag lär ut. Det är ju snarare då man hamnar fel tänker jag… Däremot ligger det nog något i det Björklund (och även Skolverket i rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?) menar genom att ”eget arbete” ibland betytt att elever ska forska på giraffer, typ, utan stöd från lärare, kamrater eller andra redskap och utan att förstå vad som ska läras.

En annan reflektion gäller Björklunds hypotes om att resultaten kommer att ha gått ner ännu mer 2012.  (Dels kan man ju  reflektera över dess potentiella förväntanseffekter…) Vissa länder har ju vänt sina fartyg på ganska kort tid t.ex. Tyskland som på tre år höjt sina matematikresultat i PISA väsentligt och Norge som förbättrat läsförståelsen på kort tid. Vad har de gjort? Väsentligt kan även vara att titta i McKinsey rapporten ovan och se vad de skriver om vad som är viktigt att satsa på för att höja sig ett snäpp över medel. Är det de sakerna som vi satsar på idag?

http://www.youtube.com/watch?v=0D-JpL5fFgc[\embed]

Varför håller vi på med detta?

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, skriver i boken ”Lusten att förstå” om vad lärande är, hur förståelse skapas och vilka processer i hjärnan som spelar en avgörande roll.

I en intressant  intervju från UR pratar han om hur viktigt det är att eleverna är medvetna om sitt eget lärande och att de vet ”varför jag håller på med detta undervisningsmomentet”. Det senare ska vi ju som lärare beskriva i våra pedagogiska planeringar, något som förtydligas i Skola 2011 reformen.

Jag hörde talas om en skola där man uppmuntrade eleverna att om de inte förstod varför man gjorde något så skulle de fråga läraren ”Varför håller vi på med detta?” Det är ju en bra tanke att ta med sig in i klassrummet, att kunna motivera: VAD man jobbar med, HUR man jobbar och VARFÖR man jobbar med något.

Sir Ken

Klicka på bilden och se utbildningsgurun Sir Ken Robinson, känd från bl.a. TED, prata om skolan till en häftig animering.

PS. Handlar visserligen mer om lärande än om bedömning men är enligt vår bedömning så lärande så den fick plats här ändå.

Körlings barn

Jag är lite nyfiken på avsnittet ”Körlings barn” med Anne-Marie Körling, som har en spännande blogg om undervisning och lärande. Avsnittet ingår i serien ”Barn av sitt språk” och sänds Torsdag 16 september kl. 20.00 på Kunskapskanalen.

Missar man det, men vill se det så finns det på UR-play.