Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Jan Håkansson

Jan Håkansson in action

PedagogStockholm var och filmade Jan Håkansson när han pratade om Synligt lärande på Åsö gymnasium. Jan synliggjord. Intressant fråga från Pelle om vad som inte belysts tidigare. Och Jan pratar om bra saker och ger en mer nyanserad bild än på många andra håll.

Jan Håkansson ”Synligt lärande”

Igår var Jan Håkansson (igen) och pratade om ”Synligt lärande” utifrån sin översatta sammanfattning av Hatties ”Visible learning” och egen forskning. Nedan hittar du hans presentation och länk till ”Synligt lärande”.

Håkansson 22 mars

Sammanfattningen Synligt lärande

Favorit i repris: Jan Håkansson om Synligt lärande

FULLT!

Föreläsning 22 mars kl. 13.30-16.15

Vad är effektiv undervisning?
Perspektiv på forskning om undervisning, lärande och bedömning
Jan Håkansson, lektor på Linnéuniversitetet

Jan Håkansson har bearbetat John Hatties Visible learning – den hittills mest omfattande forskningsöversikten av vilka faktorer som påverkar lärandet. I den svenska rapporten Synligt lärande analyseras även slutsatserna ur ett svenskt perspektiv. 

I föreläsningen lyfter han fram vad som är viktigast ur ett bedömningsperspektiv, och ger dessutom inblickar i ett nyligen avslutat forskningsprojekt där över 40 internationella och svenska forskningsöversikter om undervisning och lärande analyseras. 

Anmälan:    Senast 17 mars på https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=51886

Föreläsningen äger rum i Åsö gymnasiums aula, Blekingegatan 55. 

Föreläsningen är gratis för personal inom Stockholm stads skolor. Den bekostas av utvecklingsprojektet Bedömning & betyg.

 Välkommen!

Synligt lärande 2.0

Nedan ser du Jans presentation från igår och lite andra relaterade referenser.

Rapporten Synligt lärande

Jans presentation som PDF: Stockholm 7 februari Jan H

John Hatties nya bok Visible learning for teachers

Google scholar

Föreläsning: Vad är effektiv undervisning?

FULLSATT!

7 februari kl. 14.00-17.00

Vad är effektiv undervisning?

Perspektiv på forskning om undervisning, lärande och bedömning
Jan Håkansson, lektor på Linnéuniversitetet 

Jan Håkansson har bearbetat John Hatties Visible learning – den hittills mest omfattande forskningsöversikten av vilka faktorer som påverkar lärandet. I den svenska rapporten Synligt lärande analyseras även slutsatserna ur ett svenskt perspektiv. 

I föreläsningen lyfter han fram vad som är viktigast ur ett bedömningsperspektiv, och ger dessutom inblickar i ett nyligen avslutat forskningsprojekt där över 40 internationella och svenska forskningsöversikter om undervisning och lärande analyseras. 

Anmälan
Senast 3 februari på https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=51182
Föreläsningen äger rum i Åsa gymnasiums aula, Blekingegatan 55. 

Föreläsningen är gratis för personal inom Stockholm stads skolor. Den bekostas av utvecklingsprojektet Bedömning & betyg.

Sprid: Inbjudan Jan Håkansson 7 feb 2012!

Synligt lärande

Nu har den kommit! Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö, har tagit fram en svensk variant på John Hatties metaanalysVisible learning tillsammans med SKL. I Synligt lärande presenteras översiktligt resultaten och analyserna från Hatties berömda studie, belysta och tolkade från ett svenskt utbildningsperspektiv.

– Lärare gör skillnad, men all undervisning är inte effektiv. Ett avgörande inslag är att lärare medvetet söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Tydliga mål och kontinuerliga avstämningar mellan lärare och elev behöver finnas på alla lektioner, alla skoldagar, hela skoltiden, säger Jan Håkansson.

Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem från andra insatser och metoder? Omvänt, vilka insatser bör skolan helst undvika i sitt förbättringsarbete? De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

- Elevernas kännedom om uppsatta mål
– Resultatåterkoppling till eleven
– Lärarens pedagogiska förmåga
– Studiero i klassrummet
– Stöd och uppmuntran från hemmet
– Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

Se direktsändning av presskonferensen kl.11.00

Ladda ned Synligt lärande (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Ladda ned diskussionsmaterial (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Ladda ner diskussionsmaterial (word-dokument, öppnas i nytt fönster)

Jan Håkanssons powerpointbilder från presskonferensen (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Jan Håkansson har tidigare varit med och skrivit rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”, som vi anordnade en föreläsning runt i samband med att den släpptes. Kanske kan det vara dags att bjuda in Jan igen?

För er som varit med  i vårt projekt BLoPP (Bedömning och Lokal Pedagogisk Planering) eller nu BfLU (Bedömning av kunskap för Lärande och Undervisning) så hoppas jag att ni känner igen er och ser kopplingen till ovanstående. Och att det känns bra.