Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
John Hattie

Är dina elever bra på självbedömning? Bra! Eller…

John Hattie apropå den effekt som har störst påverkan i ”Visible learning” – self-reported grades (d=1,44). Den effekten är dock lite svår att förstå sig på… Så – är dina elever bra på självbedömning? Bra! Eller…

Do you know thy impact? Om att beräkna en effektstorlek utifrån en kvalitativ bedömning.

Tänk dig att du genomfört en förändring i undervisningen i en klass vad gäller förmågan ”Att genomföra systematiska undersökningar” i NO (eller att du genomfört en förändring i en klass och jämför med en klass där du inte gjort denna förändring). Det kan vara att du arbetat med kamratbedömning, själv modellat vad man måste tänka på, arbetat med mer utförlig feedback eller något annat.

Hur beräknar man då en effektstorlek utifrån det? När John Hattie var här i fredags visade han bara hur man gör om man haft poängprov, men vi arbetar ju ofta med mer kvalitativa bedömningar, såsom till exempel matriser.

Tänk dig att du använder DiNO materialets matris för bedömning av den undersökande förmågan. Här visar jag bara en del av hela matrisen.

Just för att beräkna en effektstorlek kan man sedan tänka sig att man tillägnar de olika kvaliteterna ett kvantitativt mått, t.ex. 1-2-3. Om man vill skulle man kunna tänka sig att vikta en särskilt viktig aspekt som t.ex. att värdera resultatet en högre kvantifiering, t.ex. 2-4-6.

DiNO matrisen är väldigt stor, men sammanfattas i en kompetensprofil. Jag använder den bara för att visa hur varje kvalitativ aspekt kan bedömas kvantitativt.

Ovan bedömningen av en elevs undersökande förmåga vid ett tillfälle. Dessa sammanställs sedan och jämförs (antingen vid två separata tillfällen inom en grupp efter en undervisningsperiod eller mellan två grupper där man ändrat på något i den ena gruppen). Nedan ser du en sammanställning för en klass som genomfört liknande laborationer vid två tillfällen efter en period av undervisning för att utveckla förmågan. (Kanske inspirerad av någon av dessa avhandlingar 1 2).

Effektstorleken hamnar ”in the Zone of Extreme Effects” – 1,22.

Sen måste man förstås gå in och analysera och fundera över varför Olle och Dags kunskapsutveckling inte var lika stor som övrigas. Var de borta mycket? Feedbackade jag inte dem lika mycket som övriga?

Ser jag något annat – verkar min undervisning vara genusneutral? Är det några aspekter som har en lägre effektstorlek där jag måste utveckla min undervisning?

Släng sedan upp det och analysen på nästa lönesamtal.

Do you know thy impact?

OBS! Poängen du använder har ju absolut ingen betydelse för eleverna och kommuniceras förstås inte med dem.

PS. Gör man det inser man kanske ett (till?) problem med effektstorlekar – de tar inte hänsyn till tid. En effekt som ger en effektstorlek på 0,4 över en period av 8 veckor är ju ”större” än en som ger 0,4 på ett halvår.

Hattie says…

…know thy impact.

What he means by that? Check this out.

Jan Håkansson in action

PedagogStockholm var och filmade Jan Håkansson när han pratade om Synligt lärande på Åsö gymnasium. Jan synliggjord. Intressant fråga från Pelle om vad som inte belysts tidigare. Och Jan pratar om bra saker och ger en mer nyanserad bild än på många andra håll.

Jan Håkansson ”Synligt lärande”

Igår var Jan Håkansson (igen) och pratade om ”Synligt lärande” utifrån sin översatta sammanfattning av Hatties ”Visible learning” och egen forskning. Nedan hittar du hans presentation och länk till ”Synligt lärande”.

Håkansson 22 mars

Sammanfattningen Synligt lärande

Favorit i repris: Jan Håkansson om Synligt lärande

FULLT!

Föreläsning 22 mars kl. 13.30-16.15

Vad är effektiv undervisning?
Perspektiv på forskning om undervisning, lärande och bedömning
Jan Håkansson, lektor på Linnéuniversitetet

Jan Håkansson har bearbetat John Hatties Visible learning – den hittills mest omfattande forskningsöversikten av vilka faktorer som påverkar lärandet. I den svenska rapporten Synligt lärande analyseras även slutsatserna ur ett svenskt perspektiv. 

I föreläsningen lyfter han fram vad som är viktigast ur ett bedömningsperspektiv, och ger dessutom inblickar i ett nyligen avslutat forskningsprojekt där över 40 internationella och svenska forskningsöversikter om undervisning och lärande analyseras. 

Anmälan:    Senast 17 mars på https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=51886

Föreläsningen äger rum i Åsö gymnasiums aula, Blekingegatan 55. 

Föreläsningen är gratis för personal inom Stockholm stads skolor. Den bekostas av utvecklingsprojektet Bedömning & betyg.

 Välkommen!

Synligt lärande 2.0

Nedan ser du Jans presentation från igår och lite andra relaterade referenser.

Rapporten Synligt lärande

Jans presentation som PDF: Stockholm 7 februari Jan H

John Hatties nya bok Visible learning for teachers

Google scholar

John Hattie om bedömning

Se John Hattie prata om bedömning ”The future of measurement”. Han pratar fem minuter in i filmen. Vi beklagar att ljudet hackar vid några tillfällen, men tyckte den var sevärd ändå. Fram med popcornen!

Intressant var bland annat hur man kan bedöma individuella prestationer i grupparbeten och att PISA 2015 kommer att ha med gruppuppgifter.

Har du förresten sett en lektion någon gång genom en elevs ögon?

Föreläsning: Vad är effektiv undervisning?

FULLSATT!

7 februari kl. 14.00-17.00

Vad är effektiv undervisning?

Perspektiv på forskning om undervisning, lärande och bedömning
Jan Håkansson, lektor på Linnéuniversitetet 

Jan Håkansson har bearbetat John Hatties Visible learning – den hittills mest omfattande forskningsöversikten av vilka faktorer som påverkar lärandet. I den svenska rapporten Synligt lärande analyseras även slutsatserna ur ett svenskt perspektiv. 

I föreläsningen lyfter han fram vad som är viktigast ur ett bedömningsperspektiv, och ger dessutom inblickar i ett nyligen avslutat forskningsprojekt där över 40 internationella och svenska forskningsöversikter om undervisning och lärande analyseras. 

Anmälan
Senast 3 februari på https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=51182
Föreläsningen äger rum i Åsa gymnasiums aula, Blekingegatan 55. 

Föreläsningen är gratis för personal inom Stockholm stads skolor. Den bekostas av utvecklingsprojektet Bedömning & betyg.

Sprid: Inbjudan Jan Håkansson 7 feb 2012!

Julklappstips: Visible learning for teachers

I fortbildningsjulklapp har jag önskat mig den nyutkomna lärarversionen av John Hatties omtalade bok Visible learning: Visible learning for teachers.

Om boken kan vi läsa:

”This book links the biggest ever research project on teaching strategies to practical classroom implementation. Champions both teacher and student perspectives and contains step by step guidance including lesson preparation, interpreting learning and feedback during the lesson and post lesson follow up. Offers checklists, exercises, case studies and best practice scenarios to assist in raising achievement.”

Boken kan du köpa bland annat här.