Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Konferens

NO & bedömning?

Har du jobbat med bedömning för lärande i NO? Med goda resultat? Anmäl dig isåfall till NO-konferens i Göteborg och berätta om vilken förmåga du velat utveckla, hur du har arbetat med bedömning för lärande och vad du sett för utveckling hos dina elever.

(Sedan kan man ju anmäla sig om man jobbat med utveckling på ett annat sätt förstås…)

#betygak6

Igår var jag och Elisabeth och 1298 personer till på Skolverkets konferens om Betyg i åk 6. Det var en skojfrisk tillställning… Vi tyckte det var lite märkligt att man inte refererade alls (bara framsidan visades i slutet) till Allmänna rådet för planering och genomförande av undervisningen som även beskriver mer i detalj, utöver skollagen, hur man bör arbeta med bedömning och betygsättning. 

En fundering som jag fick var att visserligen kan man sätta blockbetyg i SO i sexan (om man tillsammans med rektor bestämt det innan) men att det blir svårt, givet hur mycket kursplanernas förmågor och kunskapskrav skiljer sig åt. I NO-ämnena är det ju lättare då man ju har samma grundförmågor och kunskapskrav, med lite olika referenser till centralt innehåll bara.

En person berättade om ”kamratbedömning” och sa att även en kamrat kan ju bedöma ”om det finns en faktaruta och källor” – problemet är väl bara att vi inte ska bedöma ATT en elev gjort något utan HUR. Och detta kan man ju träna eleverna i, det visar ju t.ex. Åsa och Madeleines utvecklingsartikel som utvecklat elevers förmåga att ge kvalitativa gensvar på kamraters argumenterande texter. I åk 2 och 4.

Det bästa under dagen var en glasögonsliknelse – i relation till hur man kan jobba med anpassningar på nationella proven. Ibland måste man ju även se hur väl en elev klarar något och kanske har utvecklats, även utan glasögon (läs stöd), för att se vilket stöd (glasögon) som passar bäst. Självklart bör man tydliggöra detta för eleven så att eleven inte känner sig misslyckad. Om jag ska prova ut nya glasögon så måste jag ju kolla förmågan även utan glasögon för att få så bra stöd (styrka) som möjligt.

Det twittrades mycket under hashtaggen #betygak6

Vad är det man kan om kan något?

I filmen från en konferens om Learning Study pratar forskarna bland annat om hur man formulerar mål och försöker beskriva på vilket sätt man ska kunna det man ska lära sig. Vad är det man kan om man är kunnig? Vad är ett lärandeobjekt? Vad är inte ett lärandeobjekt? (För alla BLoPPare: tänk att lärandeobjekt=lärandemål.) De pratar om vikten av att ha fokus på lärandet i en learning study och inte görandet i att filma lektioner. Det kan ju även finnas en övertro på metoden, som i kombination med bristande ämnesdidaktiska kunskaper kan göra att man misstolkar resultatet av en learning study. Klicka på bilden för att se filmen. Det finns även fler filmer från konferensen.

Gratisföreläsningar om bedömning 12 april

Bedömning
– riktlinjer i de nya kursplanerna Lgr 11

Natur & Kultur bjuder in dig som är SO- eller NO-lärare till en kostnadsfri fortbildningskväll om bedömning och betygsättning utifrån Lgr11 den 12 april. Mer info här. Arrangerad av ett privat företag får man självklart ta på sig de kritiska glasögonen… NoK presenterar eget material, men även Håkan Andersson och Agneta Hult från Umeå Universitet medverkar.

Forskningscirkeln presenterar

Forskningscirkeln kring gensvar som åtta av Stockholms stads (och lite Botkyrka) lärare deltagit i har letts av prof. Astrid Pettersson, Stockholms universitet. Idag presenterar de sitt arbete med eleverna. Fantastiskt intressant! Och snart kan du se lite av deras presentationer här på bloggen.

Stort tack till Ingeborg, Carolin, Marita, Åsa, Madeleine, Olle, Henrik och Anncha. Klicka på namnet för att se deras presentation.

Pedagogisk bedömning

Idag är vi, tillsammans med många av våra skolors kontaktpersoner, på Stockholms universitet på Nationella forskarskolans konferens i pedagogisk bedömning. Först ut är prof. Particia Murphys keynote ”Rethinking formative assessment and its relationship with summative assesment – examples from classrooms”.

I eftermiddag ser vi fram emot att få lyssna på åtta av Stockholm Stads lärare som presenterar sitt arbete i en forskningscirkel om gensvar.

Media: Lärarnas Nyheter

Intervju med Dylan Wiliam

Vid konferensen ”Bedömning för lärande” i Borås fick vi oss en liten pratstund med professor Dylan Wiliam. Intervjuar gör Margareta Oscarsson och Elisabeth Forsberg Uvemo.

Margareta är den som översatt Wiliams material Mathematics in the black box till svenska. Hon jobbar som utvecklingsslärare i matematik på grundskoleavdelningen samtidigt som hon fortfarande undervisar elever på Eiraskolan. Elisabeth jobbar också på grundskoleavdelningen och ansvarar bland annat för utvecklingssatsningen Bedömning och betyg samt implementeringsprocessen kring den nya läroplanen.

Dylan Wiliam from BoB Utbf Stockholm on Vimeo.

Bedömning av och i Borås

Fina statyer? Check!

Trevliga boråsianer? Check!

Givande konferens? Check!

På konferensen pratade Anders Jönsson om sin och andras forskning om formativ bedömning och satte det i ett IUP-perspektiv och relaterade till kursplaner, skriftliga omdömen och betygsättning. Anders refererade till dagens strävansmål som ”Kinderägg”mål – det finns minst tre mål i ett…  Vissa av målen har ju 6-7 olika aktiva verb och det har varit oklart hur man som lärare förhåller sig det. Vår tolkning är att det inte går att ta med alla dessa viktiga verb i varje pedagogisk planering då det är viktigt att ha ett fokus, och så länge man behåller den grundläggande tanken i strävansmålen och arbetar med de olika delarna vid olika tillfällen så är allt ok.

Dylan Wiliam gav en inspirerande presentation för cirka 500 deltagare på konferensen i hur man kan arbeta praktiskt med formativ bedömning i ”the black box”, dvs klassrummet. Se hans presentation här. Dylan pratar mycket om att aktivera alla elever, att ställa bra frågor/påståenden och skapa förutsättningar för att man ska kunna se alla elevers lärande, och inte bara de som kanske räcker upp handen. Mycket av dessa tankar känner vi igen från Olga Dysthes ”Det flerstämmiga klassrummet”.

Lärare, elever och utvecklingsledare från Borås berättade sedan om arbetet med TLC (teaching and learning communities) som alla stadens gymnasielärare har arbetat utifrån under 1,5 års tid, och som nu även satts igång i grundskolorna. Lärarna träffas i grupper om 8-10 stycken varje månad och har ett strukturerat möte där man pratar om vad som händer inne i ”den svarta boxen”. Samtalen leds av en samtalsledare och lärarna gör planer för vad man ska utveckla i klassrummet och sedan diskuterar man utfallet.

På konferensen presenterade även doktorander från forskarskolan i pedagogisk bedömning sina avhandlingsarbeten. Davis Rosenlund från Malmö pratade om sin studie där han samlat in bedömningsuppgifter från lärare i Historia A. Han konstaterar att det finns en låg ”constructive alignment” dvs förhållande mellan mål och bedömning, och att det finns en stor skillnad mellan lärare. Han konstaterar att flera av de lärare som hade en god koppling mellan mål och bedömning även undervisar i ett ämne som har nationella prov; något som han tror leder till att lärare diskuterar bedömning i högre utsträckning, och att det därmed kan ”spilla över” till andra ämnen.  Slutsatsen är att bedömning därmed kan betraktas som till stora delar allmändidaktisk och inte alltid så knuten till ämnesdidaktik. Åsa Hirsch rapporterade om sin studie om IUP och vi fick bland annat höra att över 90 % av det som skrivs som handlar om att elever ska ändra beteenden (vilka mål de nu utgår ifrån?) riktar sig till killar. Andreia Balan från Malmö berättade om resultat från hennes kommande lic-avhandling där hon sett att arbete med kamratbedömning tillsammans med matris och elevexempel kan ge stor positiv effekt på elevers problemlösande i matematik. Andra doktorander berättade om hur tekniken blir ”diskriminerad” i skolan, hur elever ser på bedömning och annat spännande.

Konferera mera

Alla lärare i Stockholm Stad får gå gratis på två keynoteföreläsningar på konferensen i Pedagogisk Bedömning (deltagande på hela konferensen kostar 1975 SKr). Föreläsningarna äger rum i Aulan på Konradsberg (fd Lärarhögskolan).

20 oktober kl.10.00-11.00  
Denna dag presenterar Professor Patricia Murphy under rubriken ”Rethinking formative assessment and its relationship with summative assessment – examples from classrooms”. Föreläsningen är på engelska.

Patricia Murphy är professor in Education (Pedagogy and Assessment) at the Department of Education, Open University (Milton Keynes, England) och gästprofessor vid Stockholms universitet, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. Hennes forskning fokuserar frågor om genus, betygsresultat och bedömning och hon har arbetat i relation till såväl storskaliga mätningar som klassrumsfrågor i relation till framför allt NO-ämnen, teknik och matematik.

 21 oktober kl. 09.00-10.00  
Denna dag presenterar Richard Kimbell: ”Assessment in England since 1970: a review of approaches and consequences”. Föreläsningen är på engelska. 

Richard Kimbell är professor of Technology Education vid Goldsmith’s College, University of London och gästprofessor vid Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. I sin forskning har han fokuserat aspekter av läro- och kursplaner och bedömning i skolan. Det senaste projektet (e-scape) bygger på en utveckling av e-portfolios med hjälp av digitala redskap och omfattar flera skolämnen, bl.a. naturvetenskap, geografi, design & teknik.

Leta i soporna

En utveckling av gårdagens tips.

Leta fram elevernas lappar i soporna och bilda utifrån dessa lämpliga grupper av elever. På morgondagens lektion hjälps de åt att diskutera svaret på frågan, utan att veta vem eller vilka i gruppen som redan vet svaret.