Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Kontaktpersoner BoB

Kontaktpersonsmöte BoB

Häromdagen var det dags igen – kontaktpersonsmöte med lärare och skolledare intresserade av bedömning och betygsfrågor. På agendan stod bland annat förslaget om att ta bort stora delar av IUP och olika aspekter på nationella prov. Mycket frågor. Några kunde vi besvara.

Saknar ni en kontaktperson? Mejla bedomning@stockholm.se

 

Kontaktpersonsmöte

Vårens sista kontaktpersonsmöte inom ”Bedömning & Betyg”. Lika trevligt och lika goda bullar som alltid.

Nedan är presentationen från mötet som hade fokus på IUP: det nya verktyget, de nya Allmänna råden och en utvärdering av IUP i stockholms skolor. 

Jag nämnde möjligheten att söka ekonomiskt stöd för ett eget FoU-arbete på skolan runt (bl.a.) bedömning (OBS! Sista anmälan 15 maj och infoträff redan imorgon). Info hittar du här. 

Malins och Erikas presentation om det nya planerings- och dokumentationsverktyget hittar du här.

Erika har kurser i verktyget under våren (och även hösten). Till workshopen inbjuds lärare eller utvecklingsledare från varje skola. Deltagaren kan sedan demonstrera och utbilda personalen på den egna skolan. Till workshopen tar deltagaren med en dator och en eller flera planeringar för att kunna testa verktyget. Välkomna vid ett av tillfällena som ges under våren. Fler tillfällen kommer att ges i höst.
25 maj kl 13.00-16.00
31 maj kl 09.00-12.00
Anmäl dig här.

Höstens kontaktpersonsträffer är 4/9, 22/10 och 5/12 kl 15-17 i Bolindersalen. 

PS. Mejla till bedomning@stockholm.se (eller be rektor) om ni vill anmäla eller byta kontaktperson på skolan.  

Kontaktpersonsmöte ”Bedömning & Betyg”

På mötet 28 mars presenterade vi nyheter från Skolverket, Utbildningsförvaltningen och omvärlden. Som vanligt bjöds även på trevligt fika. Har din skola en kontaktperson? Anmäl annars till bedomning@stockholm.se.

Kontaktpersonsmöte

På mötet idag diskuterade vi bl.a. om vilket stöd förvaltningen kan ge vad gäller likvärdig bedömning och betygsättning, särskilt i åk 6.

Vi informerade om lite nyheter från Skolverket och vad som står om bedömning och betyg i verksamhetsplanen för 2012. Elisabeth berättade om det diagnostiska stödmaterial i matematik för åk 2, 5 och 8 som PRIM-gruppen tar fram och som kan användas redan under våren.

Vi tipsade även om två workshops för slöjdlärare om planering och bedömning.

Dessutom, info om repris av Jan Håkanssons föreläsning utifrån John Hatties Visible learning. 22 mars kl. 13.30 är det som gäller.

Några referenser diskuterades, bl.a.:

Problematisering av formativ bedömning http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/tema/tema-bedomning-1.157626
Problematisering av learning study http://pedagogblogg.stockholm.se/larandebedomning/wp-content/uploads/sites/11/2011/04/learning-study.pdf
Artikel av I. Carlgren på Skola och Samhälle http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/ingrid-carlgren-kan-hatties-forskningsoversikt-ge-skolan-en-vetenskaplig-grund/
Bedömningskulturer http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning_och_betyg/formativ_bedomning/avhandlingar/olika-skolkulturer-orsak-till-skiftande-bedomningsstrategier-1.164116

Tack för trevligt möte!

Pernilla, Elisabeth & Erika

Kontaktpersonsmöte BoB

Ännu ett härligt möte med kontaktpersonerna i ”Bedömning & Betyg”. Denna gång med lussebullar och Tove Mejer från Nya elementar som berättade om hur de organiserat om för att stödja implementeringen av Lgr 11. Och så lite om planeringar, åtgärdsprogram, nya och gamla satsningar. Och i hög grad…

 

Tack Skolverket!

…och särskilt då radarparet Niklas Westin och Ulrika Lundqvist för presentationen av ”Allmänna råden med kommentarer för planering och genomförande av undervisning” för våra kontaktpersoner i Bedömning & Betyg. Det sades mycket klokt under eftermiddagen. Mitt favoritcitat (just nu…) från AR är:

”Det är viktigt att eleverna upplever att bedömningarna ända fram till att slutbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling.”

Kontaktpersonsmöte Bedömning & Betyg 26 oktober

Den 26 oktober kommer Ulrika Lundkvist och Niklas Westin från Skolverket och berättar exklusivt för oss om de (då!) nya Allmänna råden för hur man arbetar med Lgr 11:s kursplaner och kunskapskrav. Inbjudan har gått ut till kontaktpersonerna i Bedömning & Betyg i Stockholm Stad. Har din skola ingen kontaktperson? Anmälan av kontaktpersoner görs (av rektor) till pernilla.lundgren@stockholm.se.

Kontaktpersonsmötet BoB

Projektet ”Bedömning och Betyg” även kallad BoB fortsätter att träffa kontaktpersonerna på grundskolorna i Stockholms stad. Missade du mötet, eller vill du se presentationen igen? Klicka på bilden.

Saknar er skola en kontaktperson? Kontakta då oss på bedomning@stockholm.se

Vi ♥: L(gr11)oggboken

På senaste kontaktpersonmötet presenterade Essingeskolans rektor Anette och pedagog Malin den loggbok där alla skolans lärare dokumenterar lärdomar, tankar och frågor under Lgr11 implementeringsprocessen. Alla är med på tåget! Vill ni se och kanske inspireras så finns den här.

Kontaktpersonsmöte 20 jan 2011

Tack för trevligt möte!

Här hittar du presentationen och kursplanens syftesdelar som vi pratade om på mötet. 

Skolverkets rapport om PISA-resultat

Presentation av PISA resultat 7 feb

Skolverkets diskussionsmaterial (om hur man gör planeringar utifrån Lgr11)

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?