Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
kunskapskrav

Diskutera kunskapskraven

Skolverket har gett ut ett underlag som kan användas för att diskutera kunskapskraven. Materialet hittar du här.

 

Kunskapskraven har blivit tunnare (och ändrade?)…

Vi har upptäckt ett (ev.?) fel i Kunskapskraven i Religionskunskap, där det skiljer sig mellan PDF:en och Word:filen som Skolverket publicerat (och vi har kontaktat dem). Se bilden.

Dessutom, i vårt material använde vi oss av löptexterna i kunskapskraven från PDF:en när vi (Erika!) förde över dem. I Skolverkets nya Word-material och i tabellerna i PDF:en så har de några färre ord tjockade.

T.ex. står det i vårt material…
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

…där det ska stå…
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Lgr 11 – Kursplanerna i stockholmsformat

Vi har sammanställt kursplanerna och kunskapskraven från Lgr 11 i ett format som kan synliggöra progressionen och vara ett redskap för planering av undervisning, tillsammans med läroplanens första och andra kapitel. Vi har inte ändrat i några formuleringar utan det är ordagrant vad som står i kursplaner och kunskapskrav.

Ladda hem hela materialet, eller endast en kursplan i taget här>>

De kan med fördel skrivas ut i A3 format och kanske hängas upp i klassrummet, men är även läsbara i A4 format.