Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
lärande bedömning

Veckans boktips: Lärande bedömning 2.0

Anders Jönssons bok Lärande bedömning har kommit ut i en andra upplaga, anpassad till Lgr 11. I boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Den visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor: 

Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

Med hjälp av praktiska exempel visas flera olika sätt att bedöma elevernas prestationer. I denna andra upplaga är alla exempel anpassade till kursplanerna i Lgr11.

Mathematics in the Black Box

Margareta Oscarsson på Grundskoleavdelningen har varit med och översatt Dylan Wiliams och Jeremy Hodgens skrift ”Mathematics in the Black Box” som handlar om hur man kan arbeta formativt i klassrummet, den svarta boxen. Under hösten har Margareta även hållit i en utvecklingssatsning runt skriften tillsammans med lärare från Stockholm. Är du intresserad av få veta mer om skriften om formativ bedömning i matematik kan du kontakta Margareta på: margareta.oscarsson@stockholm.se.