Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
motivation

Motiverar PISA våra svenska elever?

Resultaten från PISA är oroande. Framförallt den ökade segregationen och den större och större andelen som går ut skolan utan tillräcklig läsförståelse (se bild nedan) vilket inte bara är ett problem för den enskilda individen utan även för ett medborgerligt och demokratiskt samhälle.

Bildkälla

Jag funderar dock lite över det faktum att just svenska elever hoppar över många frågor i PISA. Vad beror det på? Att de inte kunde? Inte vågade utmana sig? Eller bara orkade inte?

Forskaren Hanna Eklöf har studerat hur motiverade svenska elever är när de gör stora internationella kunskapstest som TIMSS (I TIMSS testas elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap). När TIMSS genomfördes 2003 i årskurs åtta angav 24 procent av eleverna att de inte kände sig motiverade, motsvarandet siffra för 2008 var 58 procent. Andelen elever som 2003 angav att provet inte var betydelsefullt var 26 procent medan andelen 2008 var cirka 90 procent (Notera att siffrorna från 2008 gäller gymnasieelever). Sammantaget ger det en bild som visar att elevernas motivation i provsituationen har sjunkit betydligt.

Som kontrast, så brukar Dylan Wiliam berätta om situationen i asiatiska länder där man med flaggor och lyckatill-rop välkomnar de utvalda eleverna, som ser sig som viktiga representanter för sitt land.

Avslutningsvis konstaterar Eklöf att i Sverige är motivation, eller brist därpå, en viktig faktor i provsituationen. ”I synnerhet får detta genomslag när provresultaten inte får några direkta konsekvenser för eleven. I förlängningen är detta allvarligt för de makthavare som fattar beslut om hur skolan ska utvecklas. Tvärsäkra slutsatser om elevernas kunskaper kan vara problematiska.”

Läs mer här.