Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Omdömen

Omdömen får likna betyg….men inte de svenska?

De omdömen som ges i den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska inte likställas med betyg, även om de till formen kan likna betyg. Betyg är ett nationellt formaliserat och standardiserat omdöme om en elevs kunskaper med fastställda beteckningar. Lärare bör därför inte använda den nationella betygsskalan i utvecklingsplanen.” (Allmänna råd om IUP)

Sitter och funderar över denna skrivelse igen och försöker formulera svar till frågande utifrån detta. Det är svårt. Ovan kan vi läsa att omdömen kan alltså likna betyg, men inte enligt den svenska betygsskalan? Dock ska de skrivas i förhållande till de svenska kunskapskraven (som anges för olika betyg i åk 6/9).

”Omdömen kan utformas som text eller symboler som är kända för elevgruppen till exempel i form av piktogram, som i några steg beskriver elevens kunskaper. Om ett omdöme utformas med hjälp av symboler eller med till exempel kryss i en mall är det angeläget att läraren kompletterar omdömet med en mer nyanserad beskrivning i löpande text. Detta för att informationen om elevens kunskaper ska vara tydlig för såväl eleven som elevens vårdnadshavare.” (Allmänna råd om IUP)

En smiley (piktogram) går däremot bra. Fast inte utan en mer nyanserad beskrivning. Som även ska vara tydlig.

Tydligt?

PS. Under senhöst kan vi se fram emot nya (tydligare?) Allmänna råd utifrån lagförslaget som ska läggas om att reducera IUP i åk 1-5 och ta bort det helt i åk 6-9.

Vad gör lärare vecka 44?

Bilden visar när omdömen skrevs ht 2011. Vi kan se en topp v. 44 och att det finns två olika toppområden. Kanske planar bilden ut i höst när man kan dokumentera kontinuerligt digitalt?

20120629-131429.jpg