Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Planering

Planering i serieform

Planeringar kan gestaltas på många sätt, det viktiga är ju att det finns ett syfte med undervisningen, som förstås genom undervisningen och att man vet vilket lärande man ska följa på vägen.

Sen har det pratats mycket om utformningar och ”mallar”. Syfte och uppföljning ska ju kommuniceras på något sätt, och det kanske inte behöver vara i skriftlig form, utan kan kommuniceras på olika sätt. Jag kommenterar inte innehållet, men om man vill ha en skriftlig variant – varför inte i serieform såsom @lappkullans planeringar.  

Källa (20130915)

 

Hur kan man tänka runt planering?

 …på många olika sätt tänker vi. De exempel vi visat i olika sammanhang (se nedan) får man använda som eventuell inspiration om man så önskar, men det finns ingen ”stockholmsmall” för en planering. Har aldrig funnits, vill vi gärna förtydliga.

 

Planeringscoach

Jag hade en gång en kollega när jag var ny på skolan som var mycket coachande i sitt förhållningssätt. Hen frågade: Hur skulle man kunna göra? Hur tänker du? Och det gillade jag. Oftast. Fast inte när jag hade en lektion snart och ibland faktiskt ville få lite mer konkret stöttning. För så kan det vara som lärare. Med runt 15 deadlines (lektioner)  i veckan.

I filmen nedan får en ny lärare ganska handfast lektionsplaneringsstöttning. ”Coachen” hjälper läraren att gå från ett ”görandeperspektiv” (vi ska skriva klart…) till att mer fundera över vad eleverna ska lära genom undervisningen och uppgiften.

PS. Sen kan man tycka att skolan verkar ha en väldigt strukturerad mall för hur upplägget på en lektion ska se ut, men jag fick ändå en del uppslag och tankar utifrån det.

 

 

 

Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen

…har nu kommit och hittas här. De diskuteras redan, bland annat här och här. Och i Stockholm 26 oktober. Kolla med rektor eller er kontaktperson på skolan om din skola är representerad.

Vi har tagit fram en powerpoint med koppling till Allmänna råden, se här. Använd gärna (CC-licensierad). Sharing is caring.