Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
scaffolding

Allt hänger ihop: ZPD, Scaffolding och Formativ bedömning

Vi rekommenderar artikeln ”Linking Formative Assessment to Scaffolding” där Lorrie A. Shepherd i Educational Leadership skriver om hur sociokulturell lärteori stödjer och visar på kopplingar mellan formativ bedömning och scaffolding.

”Scaffolding and formative assessment are strategies teachers use to move learning forward in the zone of proximal development.”
(Lorrie A. Shephard)