Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
självbedömning

Filmning ger underlag för lärar- och självbedömning

Vi tipsade PedagogStockholm om min (inte så) gamla kollega Katarina Lycken som filmar elevernas presentationer och ger feedback direkt i filmen. Detta ger inte bara ett så mycket bättre underlag för lärarfeedback, utan även en möjlighet för eleverna till självbedömning = dubbel formativ potential. Lyckat tycker eleverna som nu ALLTID vill bli filmade och få återkoppling. Vi håller med. Och fram till att slutbetyg sätts är ju bedömningarna till för att stödja elevens kunskapsutveckling.

 

 

Självbedömning

Lite tips om hur man kan jobba i undervisningen med att eleverna utvecklar förmågan till självbedömning hittar du här (på engelska). Enligt läroplanens andra kapitel så ska skolan jobba för att eleven ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”. Enligt John Hatties metaanalys kan det även ge stora effektstorlekar (runt 0,7).

“Self-assessment by pupils, far from being a luxury, is in fact an essential component of formative assessment. When anyone is trying to learn, feedback about the effort has three elements: recognition of the desired goal, evidence about present position, and some understanding of a way to close the gap between the two. All three must be understood to some degree by anyone before he or she can take action to improve learning … If formative assessment is to be productive, pupils should be trained in self-assessment so that they can understand the main purposes of their learning and thereby grasp what they need to do to achieve.” (Black & Wiliam, 1998, p. 143)