Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Skolbesök

Tack Högalidsskolan!

Tack Fredrick & Mattias för inbjudan att komma och prata på ert pedagogiska café. Många välbekanta ansikten från olika sammanhang. Fick feedback och ny input (kortlek!). Och en överblick över lärarnas kunskaper om naturligt urval (?). Tack för blommorna!

 

 

Förmågor på Fruängens skola

”På Fruängens skola finns många förmågor i kollegiet.”
”Han har verkligen en förmåga att levandegöra innehållet.”
”Hon saknar helt förmågan att analysera.” 

Igår var jag (Pernilla) på Fruängens skola och föreläste lite om bedömning och var sedan  med i diskussioner lärarna hade i grupper runt frågor från boken Kunskapsbedömning i skolan. I en grupp pratade vi om begreppet förmågor och undrade om det kan finnas ett problem med att vi i vissa sammanhang när vi pratar om just förmågor uttrycker oss som att det är någonting man har eller inte har. Kan eller kan inte. Tanken med förmågor (eller långsiktiga mål som de även kallas från Skolverkets sida) är ju att det är ett kunnande man har och som kan utvecklas genom undervisningen. Vi pratade även om att det är viktigt att tänka på hur man formulerar sig rent språkligt för att förmedla ett growth mind set.

För att synliggöra och utveckla elevers förmågor är det ju väsentligt hur vi arbetar med frågor och uppgifter i undervisningen. Jag satt med några grundsär-lärare och vi slog på måfå upp en förmåga och funderade vilka typer av uppgifter eller frågor som fokuserar denna. Det blev förmågan i historia: ”jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder”. Vad kan elever i relation till denna i åk 4? Jag ställde frågan (utan att ha anspråk på SO-kompetens i särskolan…) ”kan elever i åk 4 jämföra och reflektera över skillnader mellan hur det är nu i skolan jämfört med när deras mamma eller pappa gick i fyran?”. Vilken musik lyssnade de till? Vad lyssnar du på? Vilka ämnen hade de i skolan? Vilka har vi nu? Hur umgicks man på fritiden? Hur umgås elever idag med kamrater? Finns det skillnader och vad de kan bero på? Självklart kan de det, kom vi fram till. Viktigt att fundera dock över vilka undervisningssituationer som fokuserar förmågor och vilka frågor, modeller och verktyg som behövs.

Viktigt är det även att ha den mentala inställningen och kommunicera att alla elever har förmågor, och att dessa kan utvecklas. Hos alla elever.

Rock ‘n’ roll på Trollbodaskolan

Tack för inbjudan och boken om (Rock ‘n’ roll) Livet! Bedömning, motivation, feedback, matriser och annat pratades det om under förmiddagen och sedan intogs en armenisk köttfärslimpa. /Pernilla

Tack Tullgårdsskolan!

Gårdagseftermiddagen tillbringades på Tullgårdsskolan där lärarna diskuterade bedömningsfrågor med en sällan skådad inlevelse. Härligt! Och hela personalen ska komma och lyssna på Jan Håkansson 7 feb. Vi ses då!

Tack Rinkebyskolan!

Tack för att ni välkomnade mig. Vi pratade om kunskapssyn, evolution och planeringar. Särskilt tack till eleverna jag mötte efteråt och deras feedback (efter att ha smyglyssnat på oss). Och tack för boken.

Tack till tre skolor

Tack för inbjudan, utmanande frågor, feedback, input och smoothie.  Och tack för blommor och bok. Särskilt kul att träffa gamla bloppare, kontaktpersoner, BfLU:are och kursare! /Pernilla

Ett citat vi reflekterat över som något att tänka på när man formulerar vad som ska läras är från Dylan Wiliam:

”The clearer you are about what you want the more likely you are to get it, but the less likely it is to mean anything”.

(Notera att detta inte gäller för julklappslistor som en lärare påpekade…)

Alviksskolan x 2                          Enskedefältets skola                 Eriksdalsskolan

Tack Kvarnbyskolan

…för inbjudan och för den fina boken! /Pernilla

Tack Nya Elementar!

Jag var idag inbjuden att prata med de nyinrättade ämnesutvecklarna på Nya Elementar. Vi hade mycket givande diskussioner om planering och bedömning utifrån Lgr 11 med högt i tak, både rumsligt och i tanken. Diskussionerna handlade bland annat om: vem vi skriver planeringar och skriftliga omdömen till och vad syftet med planeringar är. Lärarna pratade om att det skulle finnas en röd tråd mellan mål, undervisning och bedömning, det som John Biggs benämner constructive alignment. Kloka samtal och en intressant organisatorisk struktur för att lyfta arbetet med Lgr 11, något som Tove som ansvarar ska berätta mer om på ett kontaktpersonsmöte framöver. Tack igen, även för gofika och finlunch. /Pernilla

Tack Elinsborgsskolan!

Igår var jag (Pernilla) och pratade om planering utifrån Lgr 11 med lärare på Elinsborgsskolan. En fråga som var i fokus var Vem skriver vi LPP för? Vi funderade på om det främst var för vårdnadshavare, då eleverna förstår mer om planeringen och vad som ska läras inte bara utifrån ett dokument utan även inom ramen för undervisningen. Vi pratade om att en del planeringar verkar skrivas för andra lärare, men skulle jag som lärare verkligen skriva ner hela min planering; om hur jag tänkt utifrån läroplanen, allt jag vet och kan om undervisning och lärande, och allt jag vet om elevgruppen så skulle det bli en ganska lång planering….så den är inte (alltid) nedskriven utan finns med mig i tanken.

Jag pratade om vikten av att ha tänkt igenom innan vad som ska läras och hur man ska se lärandet. Detta för att kunna följa lärandet och kunna jobba formativt. En planering kan även ändras utifrån vad som dyker upp på lärandets resväg.  Tack för blommorna!

Tack Sundbyskolan…

…där jag (Pernilla) var igår och pratade om planering och bedömning utifrån Lgr 11. Vi diskuterade bland annat begreppet formativ bedömning. Vad är det? Vad är det inte? Vi pratade om hur vi  fattar beslut om den fortsatta undervisningen, och att vi kanske inte alltid utgår från vad eleverna faktiskt kan eller har förstått. Ibland kan man ju gå på ”magkänsla” eller att några elever svarar ”Ja” om man frågar om de hänger med…  ”Man” kan vi vara alla,  till och från, vi har ju aldrig fullständig koll på var alla elever befinner sig i sitt lärande… Vi pratade om lite olika tekniker som gör att man dock ganska snabbt kan se om eleverna har förstått och kan använda viktiga begrepp eller processer. Detta för att få bättre koll på var eleverna befinner sig i sitt lärande så vi kan fatta bättre beslut om nästa steg i undervisningen. Lycka till i fortsatt implementeringsarbete!

(PS. Ordmolnet skapat med www.wordle.net från skolans hemsida)