Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
skriftliga omdömen

Plötsligt händer det … IUP skrotas från åk 6

Vi har haft det på känn…

Utredningen pågår fortfarande men ett första förslag från regeringen är att ta bort de individuella utvecklingsplanerna i årskurs 6 till 9. Även de skriftliga omdömena, som regeringen införde 2008 som en del, skrotas. Enligt utbildningsminister Jan Börklund (FP) behövs de inte längre, eftersom det nu införts betyg från årskurs 6.

Däremot kommer de individuella utvecklingsplanerna att finnas kvar för lägre årskurser. De kommer dock bara ges en gång om året, istället för som i dag, varje termin.

Regeringen har för avsikt att lägga en proposition till riksdagen i höst så att ändringarna kan träda i kraft under läsåret 2013/14

Källa

Stödmaterial IUP-processen

Klicka på bilden för att se det stödmaterial för IUP-processen och annan elevdokumentation som vi tagit fram.