Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
the flipped classroom

Det pratas om…

…the flipped classroom. Där man gör det som tradionellt görs som läxor hemma i klassrummet istället, och föreläsningar som oftast görs i klassrummet gör man hemma. Man flippar undervisningen. Funderingar? Fördelar? Problem? Syn på lärande? Testat?