Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Trevor Dolan

Fyra framgångsrika faktorer

Trevor Dolan, forskare på SU, pratar om vad som i hans ögon är de fyra viktigaste delarna som kännetecknar framgångsrik skolutveckling:

1. Rektors ledarskap
2. Höga förväntningar
3. Lärarsamverkan (som i TLC)
4. …åsså formativ bedömning

I del 2 pratar han om klassrumsklimat, metakognition och annat…