Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
zpd

Allt hänger ihop: ZPD, Scaffolding och Formativ bedömning

Vi rekommenderar artikeln ”Linking Formative Assessment to Scaffolding” där Lorrie A. Shepherd i Educational Leadership skriver om hur sociokulturell lärteori stödjer och visar på kopplingar mellan formativ bedömning och scaffolding.

”Scaffolding and formative assessment are strategies teachers use to move learning forward in the zone of proximal development.”
(Lorrie A. Shephard)

Lärande bedömning lajkar Genrepedagogik

Idag har det varit föreläsning om genrepedagogik (GP) med Pauline Gibbons och Maaike Hajer  (som jag tyvärr inte kunde gå på). Egentligen startade GP inom ramen för andraspråksinlärning, men tankesättet och arbetssättet kan med fördel överföras till andra ämnesdomäner. En ny chans att lyssna på Maaike Hajer får man 11 april (OBS! anmälan senast imorgon här). I Lgr11 betonas även att alla lärare är språklärare.

I genrepedagogik arbetar man med medvetna utmanande uppgifter (high challenge) tillsammans med stöd (high support) som kan vara att engagera och medvetandegöra eleverna om sitt lärande, studera och diskutera framgångsfaktorer för utmanande uppgifter (hur ser då en bra text inom en genre ut?), tydlighet runt instruktioner, kamratstöd och att arbeta med kvalitativ feedback. Först då är eleverna verksamma i sin ”learning zone” eller ZPD (zone of proximal development, Vygotskij). Viktigt även att ha höga förväntningar på alla elever, det visar sig ofta ge stora läreffekter.

Vi känner igen många av tankarna inom GP från det som kallas för nyckelstrategier inom formativ bedömning.  Hur utmanar vi våra elever  i kombination med stödverktyg  i lärandezonen?   ”Twilight”, ”Pobrecito” eller ”Frustration” zone bör undvikas, där sker ju inte mycket värdefullt lärande…

Bildkälla