Visar alla blogginlägg från: mars 2015

Läslyftet med eller utan statsbidrag

Hej

Den här bloggen kommer att handla om både smått och stort som rör Läslyftet i Stockholm stads skolor. Vi som bloggar här kommer att arbeta med samordningen av projektet Läslyftet i Stockholm. Vår förhoppning är att vi ska kunna informera om Läslyftet och alla spännande möjligheter som det innebär men vi vill också höra vad ni undrar över och vilket stöd ni behöver för att kunna arbeta med portalen på er skola.

Under läsåret 2015/2016 startar Läslyftet och till dess kommer det att finnas flera olika moduler på Läs – och skrivportalen. Skolans huvudman har kunnat söka statsbidrag för Läslyftet och den ansökan är klar för nästa läsår. De skolor som beviljats statsbidrag kommer att få information om det under de närmaste dagarna. Till läsåret 2016/2017 utökar man antalet handledare vilket innebär att ytterligare skolor blir aktuella.

Läs- och skrivportalen är dock tillgänglig för alla lärare som vill utveckla sin läs-, skriv-, och språkundervisning tillsammans med kollegor. Inför starten med Läslyftet har Skolverket utarbetat ett diskussionunderlag för analys av arbetet med läs-, skriv och språkutveckling på skolan. Till skillnad från Matematiklyftet vänder sig Läslyftet till samtliga lärare på skolan. De olika modulerna kommer dock att vara  anpassade till olika lärarkategorier och ämnen.

Än så länge finns det bara en modul som heter Samtal om text men det kommer fler.

Lycka till och hör gärna av er!

Birgitta Thorander