Visar alla blogginlägg från: maj 2015

Intervju med Katarina Arkehag

KatarinaArkehaglitenI en intervju på Pedagog Stockholm berättar Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad,  hur statsbidraget fördelades till skolor, vem som kan bli handledare och vilket stöd utbildningsförvaltningen kommer att erbjuda handledare i Läslyftet. 

Katarina Arkehag betonar bland annat hur viktigt det är att varje skolor analyserar sina behov finns innan man ger sin in i Läslyftet.

– I våra skolor finns alla slags behov. Det kan handla om att utveckla läs- och skrivförmågan generellt, språk- och ämnesutveckling eller flerspråkighet. Läslyftet ger oss en möjlighet att arbeta mer strukturerat och långsiktigt utifrån de behoven. Då är det viktigt att skolorna analyserar behoven själva. Det är inget som vi kan definiera centralt.

Läs hela intervjun på Pedagog Stockholm.

/Annelie

Nu börjar det!

Två utbildningar relaterat till Läslyftet startar nästa vecka, dvs. vecka 21.

Vi har handledarutbildningen som vänder sig till de lärare som är utsedda till handledare för sina skolor inom Läslyftet. Stockholm har fått ett statsbidrag som räcker till 29 handledare. Du kan se vilka skolor det gäller HÄR.

Vi har också en utbildning för de så kallade språk-, läs- och skrivutvecklarna som finns ute i kommunerna. Dessa arbetar på en mer övergripande nivå som exempelvis i kommunal förvaltning. Det handlar om två skilda funktioner. Handledarna arbetar på skolenhetsnivå och språk-, läs- och skrivutvecklarna på övergripande nivå.

Du kan läsa om handledarutbildningen, innehåll, datum och aktuella orter på Läs- och skrivportalen. Utbildningen sträcker sig över 9 dagar fördelat på fem tillfällen. Här hittar du också uppgifter om regionindelning samt utbildningsplan.

När det kommer till utbildningen av kommunernas så kallade språk-, läs- och skrivutvecklare så finns den beskriven på NCS webb. Utbildningen sträcker sig över 8 dagar vid fyra tillfällen.

Båda utbildningarna börjar vecka 21. Utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare pågår 19-20 maj och utbildningen för handledare pågår 21-22 maj. Jag har fått förmånen att få delta i utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare. Detta gör jag tillsammans med mina kollegor på förvaltningen, Birgitta Thorander och Kristina Ansaldo. Ja, det blir alldeles säkert intressant och lärorikt på alla sätt!

Nästa vecka börjar det! Räkna med att vi, jag, Birgitta och Kristina, kommer att blogga och twittra om allt som vi får med oss från den 20-21a.

/Toura Hägnesten

Att delta i Läslyftet utan statsbidrag

Intresset för att delta i Läslyftet är stort, både med och utan statsbidrag. De skolor som inte fick möjlighet att delta med statsbidrag i den första omgången har möjlighet att ta del av Läslyftet utan statsbidrag.

Förutsättningarna att delta i Läslyftet skiljer sig på vissa punkter mellan skolor som får statsbidrag och de som inte får det. Alla deltagande skolor har tillgång till materialet på Läs- och skrivportalen. Materialet är uppdelat i olika moduler, där de skolor som deltar med statsbidrag måste genomföra två moduler under ett läsår. Det kan även skolor som deltar utan statsbidrag göra, men möjlighet finns också att arbeta i ett lugnare tempo och genomföra en modul under läsåret.

Bild: Skolverket Bild: Skolverket

Nästa termin kommer vi att bjuda in till informationsmöte om hur lärargrupper kan påbörja planering och organisation på skolor som inte fått statsbidrag. Redan nu vill vi komma med några tips till sig som vill dra igång Läslyftet på din egen skola till hösten. Det är viktigt att man förbereder, organiserar och planerar i samverkan med rektor så att lärargrupp, modul och handledare utses och att man får förutsättningar i tid och stöd att genomföra det på den egna skolan.

Genomför en behovsanalys

I samråd med din rektor eller skolledning genomför du en nulägesanalys av behoven på skolan. I analysen ingår att titta på:

 • Vilka ska delta?
 • Vilka moduler ska vi arbeta med?
 • Vilken tid ska användas till Läslyftet? Vilka övriga förutsättningar finns?
 • Vad är målet med att delta – för kollegiet och för elevernas måluppfyllelse?

Skolverket har tagit fram ett stöd för att kunna göra denna analys. Det heter Förberedande för deltagande i Läslyftet och finns att ladda ner här.

Att göra nulägesanalysen kan också vara en bra förberedelse inför att nya statsbidrag delas ut nästa läsår, för de skolor som vill söka statsbidrag inför läsåret 2016/17.

Kommande moduler

Inför läsåret 2015/2016 kommer följande moduler att vara klara:

 • Samtal om text (riktar sig till lärare i skolans alla ämnen i årskurs 1–9 och till lärare och förskollärare i förskoleklass samt personal i skolbibliotek)
 • Att tolka och skriva text i skolans alla ämnen (riktar sig till lärare i årskurs 1–9 i skolans alla ämnen)
 • Att skapa läsintresse (riktar sig till lärare i skolans alla ämnen i årskurs 1–9 och till lärare och förskollärare i förskoleklass)
 • Läsa och skriva i alla ämnen (riktar sig primärt till lärare som undervisar i årskurs 1–3)
 • Kritiskt textarbete – att läsa, samtala och skriva (om) världen (riktar sig primärt till lärare i årskurs 1–6 samt till lärare och förskollärare i förskoleklass)
 • Lässtrategier för sakprosa (riktar sig primärt till lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–9 )
 • Att främja elevernas lärande genom språkutveckling: fokus SO (riktar sig primärt till lärare i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4–9)
 • Att främja elevernas lärande genom språkutveckling: fokus NO (riktar sig primärt till lärare i de naturorienterande ämnena i årskurs 4–9
 • Strukturerad läs- och skrivundervisning (riktar sig till lärare som undervisar i grundsärskolan oavsett inriktning och årskurs)

Du kan läsa mer om vardera modul på Skolverkets webbplats.

Sju timmar om …

En annan ingång till Läslyftet för skolor som siktar på att kunna delta med statsbidrag senare är att arbeta med Skolverkets material Sju timmar om … Det är ett självinstruerande material att använda i lärargrupper under sju timmar kring ett aktuellt tema, exempelvis klassrumskommunikation, källkritik för yngre elever eller undersökande samtal. Här kan även förskolelärare hitta fördjupningar att arbeta med.

Är du nyfiken på att veta mer om Läslyftet?

Titta på Läslyftets webbinarium från 12 januari 2015. Tre korta presentationer om Läslyftet följdes av möjligheten att ställa frågor om fortbildningen. Klicka på länkarna för att komma till:

Vill ni veta mer hur ni kan gå tillväga kontakta Kristina Ansaldo eller Birgitta Thorander :

Kristina Ansaldo
kristina.ansaldo@​stockholm.se
08-508 33 087

Birgitta Thorander
birgitta.thorander@​stockholm.se

08 – 508 33 081

Nu börjar Läslyftet på 22 skolor

Till hösten startar Läslyftet på allvar runtom i Sverige. Redan i maj börjar utbildningen för de handledare som ska driva det kollegiala lärandet på sina skolor. I Stockholm deltar 22 kommunala grundskolor i Läslyftet med statsbidrag.

Det statsbidrag som Stockholms stad har fått räcker till 29 handledare. Statsbidraget motsvarar 10 procent av handledarens tjänst, vilket innebär handledning av en grupp på 6–10 lärare. Vissa skolor får bidrag till 20 procent av en tjänst, vilket räcker till handledning av 12–20 lärare. De skolor som har fått 20 procent kan välja att ha två handledare på 10 procent eller en på 20 procent. Skolorna kan också välja att skjuta till mer tid för handledning utöver det som statsbidraget räcker för.

De skolor som fått bidrag för att delta i Läslyftet under läsåret 2015/2016 är:

 • Bredängsskolan
 • Söderholmsskolan
 • Skanskvarnsskolan
 • Rågsveds grundskola
 • Enskede skola
 • Blommensberg
 • Nybohov/Ekensberg
 • Hökarängen
 • Mälarhöjden
 • Trollbodaskolan
 • Kungsholmens grundskola
 • Rinkebyskolan
 • Matteus skola
 • Skarpatorp
 • Skarpnäcks skola
 • Lugnets skola
 • Enbacksskolan
 • Elinsborgskolan
 • Spånga grundskola
 • Långbrodalsskolan
 • Sjöängsskolan
 • Bagarmossen/Brotorp

Om din skola inte har fått statsbidrag finns möjligheter att delta i Läslyftet ändå. En skola kan driva det kollegiala lärandet på egen hand med hjälp av Läslyftets material och metod. En skola som väljer det alternativet får finansiera det på egen hand och handledaren kommer inte att kunna gå den kurs som Skolverket erbjuder. I kommande blogginlägg kommer vi att berätta mer om hur man kan planera för att delta i Läslyftet utan statsbidrag. Från och med hösten 2016 kommer fler skolor att kunna delta med statsbidrag.

Kristina Ansaldo