Att delta i Läslyftet utan statsbidrag

Intresset för att delta i Läslyftet är stort, både med och utan statsbidrag. De skolor som inte fick möjlighet att delta med statsbidrag i den första omgången har möjlighet att ta del av Läslyftet utan statsbidrag.

Förutsättningarna att delta i Läslyftet skiljer sig på vissa punkter mellan skolor som får statsbidrag och de som inte får det. Alla deltagande skolor har tillgång till materialet på Läs- och skrivportalen. Materialet är uppdelat i olika moduler, där de skolor som deltar med statsbidrag måste genomföra två moduler under ett läsår. Det kan även skolor som deltar utan statsbidrag göra, men möjlighet finns också att arbeta i ett lugnare tempo och genomföra en modul under läsåret.

Bild: Skolverket Bild: Skolverket

Nästa termin kommer vi att bjuda in till informationsmöte om hur lärargrupper kan påbörja planering och organisation på skolor som inte fått statsbidrag. Redan nu vill vi komma med några tips till sig som vill dra igång Läslyftet på din egen skola till hösten. Det är viktigt att man förbereder, organiserar och planerar i samverkan med rektor så att lärargrupp, modul och handledare utses och att man får förutsättningar i tid och stöd att genomföra det på den egna skolan.

Genomför en behovsanalys

I samråd med din rektor eller skolledning genomför du en nulägesanalys av behoven på skolan. I analysen ingår att titta på:

 • Vilka ska delta?
 • Vilka moduler ska vi arbeta med?
 • Vilken tid ska användas till Läslyftet? Vilka övriga förutsättningar finns?
 • Vad är målet med att delta – för kollegiet och för elevernas måluppfyllelse?

Skolverket har tagit fram ett stöd för att kunna göra denna analys. Det heter Förberedande för deltagande i Läslyftet och finns att ladda ner här.

Att göra nulägesanalysen kan också vara en bra förberedelse inför att nya statsbidrag delas ut nästa läsår, för de skolor som vill söka statsbidrag inför läsåret 2016/17.

Kommande moduler

Inför läsåret 2015/2016 kommer följande moduler att vara klara:

 • Samtal om text (riktar sig till lärare i skolans alla ämnen i årskurs 1–9 och till lärare och förskollärare i förskoleklass samt personal i skolbibliotek)
 • Att tolka och skriva text i skolans alla ämnen (riktar sig till lärare i årskurs 1–9 i skolans alla ämnen)
 • Att skapa läsintresse (riktar sig till lärare i skolans alla ämnen i årskurs 1–9 och till lärare och förskollärare i förskoleklass)
 • Läsa och skriva i alla ämnen (riktar sig primärt till lärare som undervisar i årskurs 1–3)
 • Kritiskt textarbete – att läsa, samtala och skriva (om) världen (riktar sig primärt till lärare i årskurs 1–6 samt till lärare och förskollärare i förskoleklass)
 • Lässtrategier för sakprosa (riktar sig primärt till lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–9 )
 • Att främja elevernas lärande genom språkutveckling: fokus SO (riktar sig primärt till lärare i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4–9)
 • Att främja elevernas lärande genom språkutveckling: fokus NO (riktar sig primärt till lärare i de naturorienterande ämnena i årskurs 4–9
 • Strukturerad läs- och skrivundervisning (riktar sig till lärare som undervisar i grundsärskolan oavsett inriktning och årskurs)

Du kan läsa mer om vardera modul på Skolverkets webbplats.

Sju timmar om …

En annan ingång till Läslyftet för skolor som siktar på att kunna delta med statsbidrag senare är att arbeta med Skolverkets material Sju timmar om … Det är ett självinstruerande material att använda i lärargrupper under sju timmar kring ett aktuellt tema, exempelvis klassrumskommunikation, källkritik för yngre elever eller undersökande samtal. Här kan även förskolelärare hitta fördjupningar att arbeta med.

Är du nyfiken på att veta mer om Läslyftet?

Titta på Läslyftets webbinarium från 12 januari 2015. Tre korta presentationer om Läslyftet följdes av möjligheten att ställa frågor om fortbildningen. Klicka på länkarna för att komma till:

Vill ni veta mer hur ni kan gå tillväga kontakta Kristina Ansaldo eller Birgitta Thorander :

Kristina Ansaldo
kristina.ansaldo@​stockholm.se
08-508 33 087

Birgitta Thorander
birgitta.thorander@​stockholm.se

08 – 508 33 081

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.