Visar alla blogginlägg från: augusti 2015

Det krångliga språket i läroboken

635696994383199866_e1320adf6c454aa3bdda6a84811c2201

Varför är det så svårt att förstå läroboken? Det kan Lotta Olvegård svara på. Hon är är universitetslektor vid Göteborgs univeritet och hennes avhandling handlar om när andraspråkselever möter läromedelstexter i historia. 

Det finns en rad språkliga drag i texterna som kan hindra elevernas förståelse. Som lärare behöver man vara medveten om detta och vara försiktig med att lämna eleverna ensamma med texterna.

– Jag tror på samtal, både i helklass och mindre grupper. Då får eleverna sätta ord på sina tankar och kan fråga. Man kan inte förutsätta att alla elever förstår även om det verkar så. Många kan prata runt ett ämne och har strategier att undvika att gå ner i texten, säger Lotta Olvegård.

Läs hela intervjun!

/Annelie

Maaike Hajer visar vägen in i ämnesspråket

635702348416784119_b185580aa7574143bc3c4f3701313fbf

Som en extra sporre i samband med att Läslyftet finns nu en intervju med Maaike Hajer på Pedagog Stockholm.

Maaike Hajer är professor vid universitetet i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. I intervjun beskriver hon olika sätt att få igång en språkinriktad undervisning. Några av hennes förslag är:

  • Använd begreppskartor eller lässtrategier för att arbeta med de ord som är kärnan i en text, till exempel  historia.
  • Se över interaktionsklimatet, alltså vem som talar och hur, i klassrummet. Får eleverna en chans att använda viktiga begrepp?
  • Se på hur eleverna uttrycker sig kring ett kunskapsområde i skrift, och ha det som utgångspunkt för undervisningen.

Läs hela intervjun!

/Annelie