Visar alla blogginlägg från: september 2015

Exit notes från handledarträffen

IMG_0001 (3)Nästa handledarträff för skolor som fått statsbidrag är den 15 oktober. Vad tyckte deltagarna  om den första träffen då? Det som de flesta verkade uppskatta mest var att ventilera erfarenheter med andra handledare och få tips och idéer. Att deltagarna delades in i mindre grupper sågs också som positivt, liksom metoden med rundor där man först fick tänka för sig själv och sedan dela med sig av sina tankar. Det är något att använda med sin grupp på skolan.

Många tyckte att det är bra att träffarna infaller på olika dagar och tider, även om morgontiden är svår för några. Tiden (1,5 tim) upplevdes som lagom, men den borde ha fördelats så att smågruppsdiskussionerna fått mer tid. Allt som togs upp hann inte diskuteras ordentligt, bland annat på grund av en Power Point-presentation i början av träffen.

Önskemål inför kommande träffar var följande:

  • Viktigt att få prata ”problem” varje gång.
  • Inte fastna i sådant man inte kan påverka.
  • Mer fritt prat och inte så styrt.
  • Sitta tillsammans med dem som arbetar med samma modul.

Vi tar lärdom av synpunkterna inför nästa träff!

Anna-Maija

Handledares glädjeämnen och utmaningar

rafting-661716_640I Stockholm är det 22 skolor som deltar i Läslyftet med statsbidrag. Hälften av handledarna var med på vår första handledarträff för terminen. De flesta hade redan haft två möten med sina grupper, och alla var positiva och entusiastiska till sitt nya uppdrag. Vi satt i smågrupper och dryftade glädjeämnen och utmaningar. Sådant som många var glada över var att alla läser texterna och deltar i samtalen med stort intresse. Deltagare som från början varit skeptiska till om detta är något för deras ämnen har fått aha-upplevelser och sagt att de verkligen kan tänka på ett nytt sätt.

Men det finns förstås även utmaningar. Hur hanterar man till exempel situationer då det dyker upp andra tidskrävande aktiviteter? Handledarrollen i sig diskuterades – det kan vara knepigt att vara handledare och samtidigt deltagare om man gör aktiviteterna med eleverna. Hur gör man om deltagarna inte läser på eller inte genomför aktiviteterna? Eller inte har så ”bra” reflektioner? Och inte minst: Hur ska man ha kvar energin i november?

Diskussionen utifrån utmaningarna blev mycket livlig och givande. Alla verkade tycka att det var bra att träffa andra handledare. Jag återkommer till det!

Anna-Maija

Informationsträff om Läslyftet i Stockholm

Läslyftet en möjlighet för alla lärare!

Från och med läsåret 2015/2016 kan alla lärare i grundskolan arbeta med Läslyftet. Nästa läsår gäller det även gymnasiet. Deltagandet kan ske med eller utan statsbidrag. Utbildningsförvaltningen(huvudmannen)ansöker om statsbidragen och fördelar dem. Tyvärr är det långt ifrån alla intresserade som kan få bidrag. Däremot kan skolorna i Stockholms stad arbeta med Läslyftet utan statsbidrag och då får stöd från Utbildningsförvaltningen i form av stöttning till samtalsledarna.

Arbetar du som lärare eller skolledare i Stockholms stad?

Låter det här intressant? Skulle ni vilja veta mer om läslyftet med eller utan statsbidrag?

Då är du/ni hjärtligt välkomna till en informationsträff om Läslyftet!

Tisdag den 13 oktober:

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14

Tid: 15.30-16.30

Måndag den 2 november:

Plats: Kungliga Myntet, Hantverkarg 2 f

Tid: 15:00-16:00

Om ni har några frågor om läslyftet kan ni kontakta oss:

laslyftet@Stockholm.se

Anmäl dig till det datum som passar bäst:

Tisdagen den 13/10

eller

Måndagen den 2/11

Gå gärna in på Läs- och skrivportalen och läs mer:

Läs- och skrivportalen

Birgitta Thorander

Pauline Gibbons!

Ni har väl varit inne på Språkforskarnas blogg och sett att Pauline Gibbons håller en föreläsning fredag den 2 oktober på Campus Konradsberg?

Om inte följ länken till Institutets sida för att läsa mer!                            Språkforskarnas blogg

Kristina

Att samtala om text – Läslyftet på min skola

MB900427685I torsdags var första tillfället då deltagarna i gruppen hade prövat en aktivitet i sina klasser. En aspekt vi diskuterade var hur lång tid man ska lägga på textsamtal. Det finns ju så många ord och begrepp som är viktiga – vilka ska man välja? Att lägga ned mycket tid på första kapitlet när man introducerar boken är en sak. Man märker också att man då kan engagera alla eleverna. Men hur behåller man engagemanget? Blir det inte tjatigt att arbeta så intensivt med varje kapitel, speciellt om boken är tjock? Förhoppningsvis ger de andra delarna i modulen ledtrådar till hur man kan tänka.

Det känns roligt att ta del av de andra lärarnas praktiker. Det är också intressant att vi representerar olika ämnen och närmar oss texterna och uppgifterna ur lite olika perspektiv. Nästa del handlar om olika samtalsmodeller – undrar vad det blir för aktivitet i slöjdsalen!

Anna-Maija

Ni har väl inte missat Läsning Pågår Stockholm?

Det är i så fall snabba ryck för sista anmälningsdagen är redan den 10 september!

Utbildningsförvaltningen/Medioteket och Kulturförvaltningen i samarbete med Författarcentrum Öst erbjuder subventionerade författarbesök för elever i skolår 8 i Stockholm stads alla grund- och friskolor under hösten.

Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för åk 8. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter.

Är du intresserad av att veta mer klickar du på länken: http://www.forfattarcentrum.se/ost/verksamhet/lasning-pagar/

Kristina Ansaldo

Läslyftet i Stockholm

Läslyftet

Detta är mitt första inlägg i denna blogg. Jag kommer att skriva ur flera perspektiv, dels som nytillträdd (och inte så lite förvirrad!) samordnare för litteracitetsinsatser Stockholm, dels som handledare för Läslyftet på min egen skola. Det känns väldigt roligt och lärorikt att kombinera de två rollerna.

Den nationella satsningen Läslyftet förstärks i Stockholm med Läslyftet Stockholm som drivs i projektform. Projektet erbjuder stöd utifrån skolornas behov av att analysera läget (t.ex. inför ett kommande deltagande i Läslyftet med statsbidrag) och under arbetet med de olika modulerna. Förra veckan träffade vi de deltagande skolornas rektorer och nästa vecka träffar vi handledarna. Men vi erbjuder även stöd till skolor som väljer att arbeta med Skolverkets moduler utan statsbidrag. Kontakta oss gärna om ni undrar över något gällande Läslyftet!

På min skola arbetar vi med modulen Samtal om text. Vi är ett gäng på elva lärare som representerar ämnena svenska, svenska som andraspråk, SO, moderna språk, NO och textilslöjd. Vi har träffats en gång, och det ska bli jättespännande att vid nästa tillfälle höra hur det har gått att applicera idéerna i klassrummen. Själv inspirerades jag att introducera Möss och människor för min nia på ett ”nytt” sätt. Återkommer efter nästa träff!

Anna-Maija

(anna-maija.norberg@stockholm.se)